WikiJournal of Medicine/Riktlinjer för redaktörer

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök

WikiJournal of Medicine logo.svg

WikiJournal of Medicine
Öppen tillgång • Ingen publicerings-avgift • Öppen granskning

Wikijournal of Medicine Wikiversity Journal of Medicine WikiJournal Medicine Wikipedia Medicine Wikipedia medical journal WJM WikiJMed Wiki.J.Med. WiJouMed WikiMed Wikimedicine Wikimedical Free to publish Open access Open-access Non-profit online journal Public peer review

Alla får korrigera stavfel, mindre grammatiska fel och inkonsekvent referens-formatering, även för publicerade artiklar i tidskriften. Det är också tillåtet att göra tekniska ändringar på sidorna. Å andra sidan kan ändringar i huvudtextens betydelse göras ogjorda, eftersom det kan kräva förnyad granskning och författarnas godkännande. Förslag på uppdateringar av huvudtexten i publicerade artiklar kan skapas som separata utkast, som åter lämnas att genomgå granskning innan de används för att uppdatera artikeln. Förslag kan också skrivas på "Diskussion"-sidan för varje resurs (länkad längst upp på sidan). Det rekommenderas att ange eventuella intressekonflikter (eller helt enkelt "intressekonflikter: inga") när ändringar av huvudinnehållet i publicerade artiklar föreslås. Dessa krav är inte nödvändiga om redigeringarna är avser stavning eller grammatiska korrigeringar.

Mer information[redigera]

Mall för att påminna granskare[redigera]

Jag undrar om dina möjligheter att göra en peer review möjligtvis ändrats sen sist för artikeln [TITEL] på:
[FULLSTÄNDIG URL LÄNK]
Vi har ett stort behov av att få våra artiklar granskade, då materialet får såpass många läsare. Riktlinjerna för våra peer reviews finns på: wikiversity.org/wiki/WikiJournal_User_Group/Peer_reviewers.
Som alltid är du välkommen att fråga om det är något du undrar!
Tack igen,
[NAMN]