Wikipediakurs för ambassadörer/A3 Om denna kurs

Från Wikiversity
  Wikipediaambassadör  
  A) Varmt välkommen!  
  A3 Om denna kurs  
  Meny  


Kursen är uppdelad i tre delar, vilka alla tre innehåller en del av upplevelsen kring Wikipedia:

1 Kärnan: Den här delen handlar om grunprinciper och förhållningsätt vilka är ledord när innehåll skapas och utvecklas på Wikipedia.

2 Att redigera: Den här delen täcker de tekniska kunskaperna för att börja redigera på Wikipedia och hur du kan hjälpa andra lära sig. Eftersom att redigering på Wikipedia inte sker i ett vakuum innehåller denna del även information om Wikipediagemenskapen och hur studenter och elever bäst interagerar med andra användare på Wikipedia.

3 I klassrummet: Nyckeln till att nyttja Wikipedia som en resurs på högskolenivå är hur väl det integreras i utbildningen. Den här delen kommer att ta dig igenom ett upplägg i 12 steg för att bidra till Wikipedia, och kan nyttjas som helhet eller tas i bitar för att anpassas efter en specifik kurs och dess läromål.

previous page               next page