Wikipediakurs för ambassadörer

Från Wikiversity
  Wikipediaambassadör  
  Wikipediakurs för ambassadörer  


Denna kurs för nya Wikipediaambassadörer är indelad i fyra delar;


  • B) Kärnan, en översikt över Wikipedias principer.


  • C) Att redigera, grundläggande information om hur redigering går till på Wikipedia.


  • D) I klassrummet, exempel på hur Wikipedia används i utbildning.


Erfarna Wikipedianer som kan Wikipedias principer samt hur man redigerar kan börja med delen redigera som innehåller information om hur man hjälper nybörjare att komma igång samt hur ambassadörer kan utbilda studenter/elever om Wikipedia. Totalt tar de fyra delarna ungefär en och en halv timme att gå igenom.

  A) Varmt välkommen    B) Kärnan    C) Att redigera    D) I klassrummet