Wikipediakurs för ambassadörer/D16 Steg 4

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Wikipediaambassadör  
  I klassrummet  
  D16 Steg 4  Steg 4 Använda källor

Läraren försäkrar sig om att diskussionen kring Wikipedia vävs in i kursen under terminens gång för att studenterna ska koppla sina uppgifter till kursen tema som helhet.

Läraren förklarar även policyn för plagiering och brott mot copyrightavtal och inkluderar även i diskussionen de mer subtila formerna, som att använda kortare fraser utan att ange källa eller nyttja början av en kopierad text och endast omformulera, medan strukturen och innebörden lämnas intakt (d.v.s. nära parafras).

Hitintills och endast med kurslitteraturen har klassen gått igenom mycket material som inte täcks särskilt bra i Wikipedia. För att få kläm på citeringen i Wikipedia blir studenterna tilldelade uppgiften att själva lägga till ny information de finner intressant på Wikipedia, som backas upp med citat från litteraturen.

previous page               next page