Wikipediakurs för ambassadörer/C9 Varför använda sandlåda?

Från Wikiversity
  Wikipediaambassadör  
  C) Att redigera  
  C9 Varför använda sandlåda?  
  Meny  


Att leka i sandlåda eller inte?

Varför du borde använda en sandlåda

  • Ingen press, skyddad från andra användare och deras direkta redigeringar
  • Studenter känner sig tryggare
  • Ingen risk att ens arbete ändras/tas bort
  • Sandlådor är ett perfekt ställe för studenter att titta på varandras artiklar innan de publiceras

Varför du istället borde skriva direkt på Wikipedia

  • Spännande
  • Direkta förändringar av ditt arbete
  • Kollaborativ redigering
  • Feedback från andra användare på Wikipedia

previous page               next page