Wikipediakurs för ambassadörer/C4 Grundläggande aktiviteter

Från Wikiversity
  Wikipediaambassadör  
  C) Att redigera  
  C4 Grundläggande aktiviteter  
  Meny  Workshop


Din workshop kan hålla på i ungefär en eller två timmar och borde täcka dessa ämnen:

  • Fet & kursiv text och när de används på Wikipedia
  • Användandet av sin egen sandlåda
  • Hur man lägger till källor
  • Hur man gör rubriker, punktlistor, numrerade listor och wiki-länkar
  • Hur man redigerar en del av en artikel
  • Skillnaden på artiklar, diskussionssidor och användarsidor
  • Hur man använder diskussionssidor
  • Vad man har historik till

Låt oss nu gå igenom några av dessa aktiviteter.

previous page               next page