Wikipediakurs för ambassadörer/C3 Att komma igång

Från Wikiversity
  Wikipediaambassadör  
  C) Att redigera  
  C3 Att komma igång  
  Meny  Dessa övningar inkluderar inte redigering med VisualEditor.

Det finns olika sätt att lära sig om hur Wikipedia fungerar, bland annat denna introduktionskurs som finns online på Wikipedia. Sedan 2013 finns ett nytt redigeringsverktyg på Wikipedia som gör det möjligt att redigera utan någon kunskap om wikitexten, detta verktyg kallas VisualEditor och nås genom att klicka på "redigera".

I ett samlat workshop-tillfälle kan ni till använda de övningar som du finner i PDF-filen till höger, och gå igenom dessa övningar med studenterna för att lära dem grunden i redigering på Wikipedia. Varva gärna övningarna med att redigera med VisualEditor.

Detta låter studenterna:

  • Direkt se hur redigering går till och fungerar
  • Göra misstag och lära sig i en trygg miljö
  • Ställa frågor direkt till dig som ambassadör

previous page               next page