Wikipediakurs för ambassadörer/D23 Steg 11

Från Wikiversity
  Wikipediaambassadör  
  I klassrummet  
  D23 Steg 11  Steg 11 Klasspresentation

Studenten, antingen individuellt eller i grupp, redogör för klassen om dennes erfarenheter i redigeringen av Wikipedia. Studenterna skriver sedan en kortare reflektion om sina erfarenheter med Wikipedia, vad de lärt sig specifikt när de nyttjat Wikipedia som pedagogisk resurs. Hur ser de på neutralitet? Hur var det att hitta pålitliga källor? Hur var det med att skriva relevant information? Hur fungerade dialogen med andra skribenter på Wikipedia? Studentens reflektionspapper inkluderar vad hon/han gjort på Wikipedia och utgör en grund för utvärdering och betygssättning av arbetet på Wikipedia.

previous page               next page