Wikipediakurs för ambassadörer/B9 Utöver de fem principerna

Från Wikiversity
  Wikipediaambassadör  
  B) Kärnan  
  B9 Utöver de fem principerna  
  Meny  Övriga riktlinjer

Utöver de fem grundprinciperna finns det några riktlinjer som är bra att ha koll på:

Verifierbarhet

Fil:Verifiability and Neutral point of view (Common Craft)-600px-en.ogv
thumbtime= 2:00

Som du vet så är Wikipedia är den webb-baserade encyklopedin som alla kan redigera. För att innehållet ska finnas kvar på Wikipedia måste det vara verifierbart, vilket betyder att de som läser och redigerar Wikipedia kan se vart informationen kommer ifrån och bedöma om de tycker att det är från en trovärdig källa.

Denna video förklarar (på engelska) vikten av neutralitet och verifierbarhet och hur de fungerar på Wikipedia.

Problem med att se filmen? Se den på YouTube.


Relevans

För att information och hela artiklar ska få finnas kvar på Wikipedia krävs det att de är relevanta, i enlighet med vad som anses vara relevant på Wikipedia, vilket inte är hugget i sten. Det finns dock några punkter som är bra att tänka på.

  • Signifikant täckning betyder att det i källorna ska stå direkt om ämnet, så att originalforskning inte ska behövas för att förstå ämnet. Signifikant täckning är mer än att det trivialt nämns vid enstaka tillfälle, men det behöver inte vara huvudämnet i de källor som används.
  • Trovärdiga källor är viktigt för att påvisa relevans. Det betyder generellt att minst två självständiga andrahandskällor finns tillgängliga. De behöver inte nödvändigtvis vara på svenska. Flertalet källor från samma skribent eller organisation ses som en enskild källa.
  • Självständiga källor räknas som källor vilka inte är skapade av de som är associerade till ämnet eller dess skapare. Till exempel är själv-publicitet, reklam, självpublicerat material i ämnet, en persons hemsida, självbiografier och pressreleaser inte sedda som självständiga.

Wikipedia är en tredjehandskälla av information, baserat på en samling av sekundära källor som skriver om primära källor. Enkelt uttryckt är Wikipedia inte stället där man publicerar förstahandsforskning, utan är snarare en sammanfattning av vad som har skrivits i trovärdiga källor om originalforskningen.

Typiska studentuppsatser kräver originalforskning av studenterna, samt att de ska ha ett visst perspektiv och argumentera för det. Wikipedia är dock en tredjehandskälla, en sammanfattning av sekundära källor om ett givet ämne.

previous page               next page