Wikipediakurs för ambassadörer/D3 Klassrumsämnen

Från Wikiversity
  Wikipediaambassadör  
  I klassrummet  
  D3 Klassrumsämnen  Denna del omfattar metoder för Wikipedia uppdragsdesign och går igenom en detaljerad kursplan som har fungerat bra i många klasser på kandidat-, magister-, eller masternivå.


Vid slutet av det här avsnittet kommer du ha täckt:

  • De typiska läromålen som lärare använder Wikipediauppgifter för att uppnå
  • Tips och trick för att uppnå kursmålen
  • Hur Wikipediauppgifter kan passa in i kursplanen
  • En detaljerade kursplan, med uppgifter och utbildningsmaterial du kan använda dig av
  • Hur man väljer ut lämpliga artiklar till studenterna samt hur instruktörerna kan utvärdera arbetena.

previous page               next page