Wikipediakurs för ambassadörer/D9 Case-study mål

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök
  Wikipediaambassadör  
  I klassrummet  
  D9 Case-study mål  Campus svall.jpg

Case-study: Mittuniversitetet

Syfte & Mål

Magnus beskriver sitt syfte och mål med att på olika kurser låta studenter redovisa genom Wikipediaförfattande.


Syfte

  • Att inspirera och motivera; det är spännande att skriva för en större publik, och kursdeltagare får en anledning att kontrollera fakta bättre och vara mer precisa i sina formuleringar.
  • Att ge möjlighet till mer återkoppling än vad kursdeltagarna kan få från lärare och kurskamrater; andra Wikipediaanvändare kan efterhandsredigera i kursdeltagarnas artiklar vad gäller terminologi och innehåll, och kan ge värdefulla synpunkter på struktur och källor som studenterna måste åtgärda eller bemöta innan kursens slut.
  • Att studenter och lärare tillsammans ska författa kursmaterial som är mer aktuellt än kursboken.
  • Att förmedla en sund källkritisk hållning till Wikipedia
  • Att utgöra inledande instuderingsuppgift till ett ämne, inför senare projektuppgift och/eller salstentamen.


Lärandemål

Studenten ska efter uppgiften:

  • förstå wikiprocessen, och därmed
  • kunna källkritiskt värdera vad som är trovärdigt och mindre trovärdigt på Wikipedia.
  • kunna källbelägga påståenden med auktoritativa källor inom kursens ämnesområde.
  • kunna definiera aktuella begrepp inom kursens ämne, och relatera dem till varandra.

previous page               next page