Hoppa till innehållet

Wikipediakurs för pedagoger/Hur?/Olika ämnen och teman

Från Wikiversity
  Wikipedia i utbildning  
  Hur?  
  Olika ämnen och teman  
  Meny  Det här är uppslag för möjliga artiklar att skriva och utöka på Wikipedia inom ramen för läroplanen och vad som passar in i er undervisning.

Kropp & Hälsa

[redigera]

I läroplanen står att elever, inom idrott & hälsa ska ha kunskaper om;

  • Betydelsen av fysiska aktiviteter och naturupplevelser för kroppslig förmåga och hälsa.
  • Kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser.

Elever och pedagoger kan inom ramen för detta bidra till artiklar inom kategorin om olika träningsmetoder och artiklar om friluftsliv. De kan även påbörja artiklar som önskas inom ämnet hälsa.

Demokrati

[redigera]

Inom ramen för samhällskunskap ska eleven enligt läroplanen ha kunskaper om;

  • demokrati
  • makt
  • jämställdhet

Vid ett demokratiprojekt kan elever och pedagoger skriva om demokratiaktivister. Det finns även artiklar inom kategorin kvinnlig rösträtt. Wikipedia har även en önskelista för artiklar inom samhällskunskap, politik och rättsväsen.

Religiösa högtider

[redigera]

Ett av skolans övergripande mål är att människor ska samspela i möten med andra utifrån respekt för skillnader i bland annat religion enligt läroplanen.

För att öka denna möjlighet till samspel kan elever skriva om olika religiösa högtider som en del i ett tema, eller om religion i allmänhet. Det finns en önskelista på Wikipedia gällande religion. En kategori med artiklar som kan utökas finns även, bland andra högtider, här.

Upplysningen

[redigera]

Inom ramen för historia ska upplysningen behandlas som ett centralt innehåll, enligt läroplanen.

På Wikipedia kan elever utveckla artiklar om upplysningstiden, upplysningstidens filosofi eller upplysningstidens filosofer.

Praktisk filosofi

[redigera]

Inom ramen för det humanistiska programmet står bland annat i läroplanen att centrala kunskapsområden är bland annat filosofi.

För att skriva om och fokusera på praktisk filosofi med teman som livskvalitet, ondska eller pålitlighet, se kategori med alla artiklar som kan utvecklas här. Här finns även en lista över önskvärda artiklar på Wikipedia.

Brittisk historia

[redigera]

Inom undervisningen i engelska står bland annat att finna i läroplanen;

  • Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift.
  • Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
  • Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

För att hitta lämpliga artiklar att utveckla om brittisk historia, se här. Artiklar om brittiska historiska personer som kan utvecklas finns här.

Engelska

[redigera]

För lite yngre elever finns möjligheten att bidra till språkversionen simple English, där med artiklar om svenska fenomen. En lista över 100 svenska möjliga fenomen och personer att skriva om på enklare engelska kan du se här och där det är tomt i simple kolumnen finns det idag ingen artikel. Exempel är allemansrätten, allsång eller August Strindberg, då eleverna övar sin språkliga förmåga att uttrycka sig väl och strukturerat på engelska samtidigt som de lär sig om ett svenskt fenomen eller en svensk person.

Antiken

[redigera]

I ämnet historia ska enligt läroplanen undervisningen behandla antiken.

Artiklar att utveckla finns inom kategorin antiken, antikens Grekland eller grekisk och romersk religion. Önskvärda artiklar är slag i Rom.


previous page               next page