Wikiversity:Komma igång

Från Wikiversity

De traditionella rollerna som finns vid vanliga skolor och universitet glider i mångt och mycket ihop här vid Wikiversity, gränsen mellan lärare, elev och forskare är ständigt varierande. Det finns dock lite olika vägar att gå och lite olika information som är intressant beroende på vilken huvudsaklig inriktning man har tänkt sig.

Som elev[redigera]

Hitta kurs[redigera]

Om du är intresserad av att delta i något av Wikiversitys studieprojekt kan du börja titta i katalogen för studieprojekt där du kan hitta våra kurser/studieprojekt uppdelade på olika sätt. Studieprojekt efter Status kategoriserar studieprojekten efter i vilket stadie projektet är. Planerade kurser är fortfarande under uppbyggnad och Övergivna kurser kan vara inaktuella, men under Aktiva kurser hittar du kurser som borde vara färdiga att delta i.

Det går även att utgå ifrån Ämne (biologi, historia, och så vidare) eller Typ (Studiecirkel, brevkurs, o.s.v.) när du letar studieprojekt.

Delta i en kurs[redigera]

Varje studieprojekt har sina egna regler och riktlinjer för vad som gäller för deltagande, vissa kan ha bestämda start och slutdatum medan andra är det bara att hoppa på, vissa läser man som del av en grupp och andra bygger helt på självstudier, så läs instruktionerna och kontakta den som ansvarar för projektet om du undrar något.

De flesta studieprojekt bör dock ha någon form av deltagarlista, se till att skriva in dig där, även om det till exempel är en självstudiekurs är det intressant för såväl den som skapat kursen som andra att se hur många som tar del av en kurs.


Som lärare[redigera]

Att prata om lärare blir lite missvisande när det gäller Wikiversity, men vi väljer att helt enkelt räkna in alla som är intresserad av att arrangera studieprojekt som andra kan delta i.

Se även[redigera]


Som forskare[redigera]

Wikiversity kan stödja forskning på två sätt:

1. Som plattform för forskningsliknande studier, amatörforskning och liknande

Det finns en mängd aktiviteter som tar formen av forskning men inte sker inom ramarna för det som anses vara akademisk forskning, allt från problembaserat lärande till hembygds- och släktforskning. Dessa projekt välkomnas gladeligen hit och hanteras vanligtvis som studieprojekt.

2. Som plattform för akademisk forskning

Forskning som genomförs genom akademiska institutioner på högskolor och universitet kan använda Wikiversity som plattform för kommunikation, samarbete, faktasamlande, m.m.
Det krävs då att det framgår vilken skola det handlar om och vem som handleder projektet.

Se även[redigera]