Wikiversity:Makt och uppror/Om

Från Wikiversity
Om du klickar på den här bilden av Katedralskolan i Skara så kommer det upp fullständig information om upphovsman, licens och filens historik.

Vi är en grupp elever som läser andra året på Estetiska programmet vid Katedralskolan i Skara. Sammanlagt är vi 29 dans- och teaterelever som skapat denna OER med avsikt att hjälpa andra elever med sin kurs i Historia 2b- Kultur. Vi arbetar inom ramarna av kursplanen som finns länkad här Vi hoppas att denna kurs kommer att byggas på, ändras, användas och utvecklas av många andra.

När vår lärare först lade fram förslaget var vi kritiska och Wikiversity kändes till en början som ett väldigt ovant och knepigt sätt att arbeta på. Trots det har arbetet här vart både nyttigt och bra för oss. Vi har utvecklats mycket och lärt oss använda många nya studiemetoder vilket vi hoppas att våra läsare också kommer göra. Vi vill nå ut till en större publik och ge chansen till andra bidragsgivare, att komma på många fler områden där det material som presenteras här kan komma till användning.

Ansvarig lärare är Ylva Pettersson, som man kan kontakta via hennes diskussionssida. Ylva har det övergripande ansvaret för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen. Till sin hjälp har Ylva Richard Pettersson, lärare i samhällskunskap, samt Björn Skoglund, lärare i svenska. Själva projektet Makt och uppror står vi elever för. Det byggs och utformas helt och hållet av oss. Dock ger Ylva oss alltid det stöd och den hjälp vi behöver för att kunna utvecklas och nå målen. Hon hjälper oss också första gången vi ska göra saker som vi tycker är lite nervösa, som sidflyttar.

Om tävlingsbidraget[redigera]

Syfte[redigera]

Mobilt lärande

Vi vill erbjuda elever och lärare ett nytt sätt att läsa ett moment i kursen Historia 2b - kultur för gymnasiet. I kursen ska man arbeta tematiskt med fördjupningar kring händelser, personer, tankeströmningar och annat som påverkat historiens utveckling. Man ska också se hur historia skildrats inom olika konstformer, och hur kultur och historia samspelar. Här i vår kurs finns artikelmaterial som ger möjlighet att göra detta och dessutom finns instuderings- och fördjupningsuppgifter som redovisas on-wiki. Det innebär att genom att läsa den här kursen bidrar man till kursen och varje elev som går kursen gör därför kursen bättre. När vi granskas och får vårt arbete utvecklat lär vis oss också genom varje bidrag från de som läser kursen. Syftet med denna MOOC är dessutom att nå den kvalitetet som forskning visar utvecklas genom kollaborativt kreativt arbete med riktiga mottagare i en riktig miljö. Genom att bygga MOOC:en i en wiki gör vi kursen inte bara läsbar för alla utan utvecklingsbar och kopieringsbar. Syftet blir därför också att bryta ny väg inom lärandet vilket gör att studenter på högre nivåer kan använda denna MOOC för att utveckla olika aspekter av lärande - pedagogik och programmering t.ex. Några artiklar är också så allmängiltiga att de kan användas i andra ämnen, t.ex. svenska och samhällskunskap, och på lägre stadier som högstadiet.

Anknytning till läroplan, ämnesplan och examensmål[redigera]

I examensmålen för det estetiska programmet står det att vi eleverna ska lära oss att arbeta med såväl samhällsvetenskapliga som konstnärliga metoder. Att som här kombinera studier av historia och samtid med kultur och kommunikation ligger därför väl i linje med examensmålen. Det står också att vi ska lära oss att handskas med digitala verktyg och medier, samt att arbeta inför publik. Genom att skapa denna kurs på Wikiversity arbetar vi mot dessa mål, samtidigt som vi öppnar för kommunikation med omvärlden och når ut till en större publik, samt bidrar till allas vårt gemensamma kunnande. Detta är alltså samtidigt en övning i praktiskt medborgarskap och demokrati som därmed knyter an till de övergripande målen i läroplanen.

Vi har ställt samman de mål vi arbetar mot i Historia 2b här, de mål vi arbetar mot är desamma som de som går kursen arbetar mot.

I samhällskunskap arbetar vi med de delar av det centrala innehållet som behandlar informationsteknik och debatt. I svenska arbetar vi med den retoriska processen i tal och skrift, och med att anpassa språk och form till mottagaren.

Vi har dessutom för oss själva ställt upp målet att klara något som var helt okänt, nytt och faktiskt svårt. Vi hoppas när terminen är slut stå som segrare vid det målet.

I läroplanen för gymnasiet står det att tolerans och ansvarstagande är grundvärden som ska förmedlas inom skolan. Vi tycker att det är extremt viktigt att vi som elever blir bärare av de värdena, och att digital teknik idag tillåter oss att förmedla dem till varandra i lika hög grad som de som arbetar i skolan förmedlar dem till eleverna. Därför tycker vi att en elevskapad MOOC representerar något större än bara ett kul och innovativt sätt att arbeta med publikt elevarbete. En elevskapad MOOC visar att genom internet kan vi elever bli ägare av de värden som skollag och andra styrdokument visar på är grundläggande i skolan. Vi blir förmedlare och gemensamma skapare av både kunskap och värdegrund, inte bara mottagare. Och genom att arbeta i ett helt öppet redskap som detta blir varje läsare en möjlig medskapare på helt jämlik bas med oss. På så sätt kan vi vara med och förverkliga vad läroplanen lyfter. Vi och du tillsammans.

4 mars publicerade Wikimedia Sverige ett blogginlägg som vi tycker lyfter viktiga svar på varför vårt arbete här är viktigt. Vi vill vara med och göra kunskap och lärande tillgängligt för alla. Med hjälp av översättningsverktyg kan idag vår MOOC användas av personer med andra språk än vårt egna och öppna möjligheter att se in i vårt arbete och våra perspektiv. Vi vill bidra med att sprida kunskap, men också med att sprida förståelse för varandras tankevärldar. Kunskap är vägen framåt.

Copyright[redigera]

Här kan du läsa mer om Creative Commons och fria licenser (på engelska)

Alla mediafiler som används på Wikiversity ligger uppladdade på Wikimedia Commons. Det innebär att alla bilder, filmer med mera är uppladdade under en fri kulturlicens, vanligen CC BY 3.0 eller liknande. Alla filer vi använder är länkade till sin ursprungsplats på Wikimedia Commons i enlighet med Wikiprojektens regler för användning av media. Det innebär att information om filens ursprung och upphovsman också finns angivet i enlighet med upphovsmannens önskan, via mediafilslänken, alltså inte som bylines. Att allt innehåll ska vara tillgängligt under fri kulturlicens är en av Wikiprojektens bärande idéer. Detta innebär också att alla former av media som används här granskas via Wikimedia Commons som har en omfattande struktur för att motverka brott mot upphovsrätten.Vi skapar och delar tillsammans för att nå så långt som möjligt. Här är inte bara vi som lägger grunden ägare av projektet utan vartefter vi skapar det tillhör det alla, och vi hoppas att du som läsare ska bli prosument och deltagare i projektet.

Egen tagna fotografier, videos och annan typ av multimedia förekommer på vår sida. Dessa laddas upp via Commons och därför granskas dem och har samma regler som allt resterande multimedia på vår wikiversity sida. Att vi använt ett wikiprojekt som bas innebär på sätt och vis en fördel eftersom det både finns ett tydligt regelverk för licenser och copyright och personer som arbetar med att se till att de efterlevs. Men det är också en svårighet som vi måste tampas med eftersom det innebär att vi bara får arbeta med helt öppna format. Alla filer måste konverteras till öppna format t.ex. och vi kan inte heller använda oss av roliga program och plug-ins m.m. om de inte finns tillgängliga under fri licens. Men svårigheter är till för att övervinnas!

De citat vi hämtat från ämnesplanen har vi fått skriftlig tillåtelse från Skolverket att använda, om vi bara angav källa. Detta stämmer ju också överens med Wiki-projektens regler för citat och källangivelse.

Webbstjärnan - varför vi ska vinna[redigera]

Under läsåret 2014/2015 deltar vi med detta projekt i tävlingen Webbstjärnan vars syfte är att elever ska lära sig att arbeta publikt på nätet på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Vi anser att vi är värdiga vinnare av Webbstjärnan då vi skapar ett innovativt och kreativt projekt som använder nätets möjligheter till kollaborativt publikt arbete på ett banbrytande sätt. Öppna lärresurser utvecklas för fullt i Sverige, och några universitet och högskolor har provat att öppna MOOC:s, men vi har inte lyckats hitta någon annan MOOC som liksom denna är skapad av elever och öppen att inte bara läsa som kurs, utan även kopiera, ändra och utveckla. Vi skapar dessutom kursen genom att bygga en portal med grundläggande kod, eller märkspråk som är en förenklad form av html som används på Wikiprojekten. I och med att vi använder en fri plattform ser vi också vårt bidrag som ett demokratiprojekt. Vi bidrar till mänsklighetens gemensamma kunskapsbibliotek, och vi gör det i ett verktyg som är fritt för alla att ta till sig, dela, sprida och bygga vidare på. Det här projektet är därför mer interaktivt än en blogg någonsin kan bli. Här kan vem som helst gå in och inte bara använda och kommentera utan vara delägare i projektet. Helt fritt. Vi vill passa på och tacka eleverna på Music Factory som ville samarbeta, och har lämnat in diskussioner om historia i konsten.

Vi har utformat alla uppgifter till artiklarna, fördjupningsuppgifter och diskussionsuppgifter t.ex., så att de ska lösas och redovisas som bidrag till Makt och uppror. Vi har försökt hitta på olika sätt att använda wikin som form för att variera och bygga kvalitet i lärandet för oss själva, och för alla som går kursen. För varje elev som läser kursen kommer alltså själva kursen att utvecklas och förbättras!

Vi tycker att vi är modiga. Genom att skapa vårt bidrag i en öppen Wiki låter vi vårt arbete tillhöra alla. Det innebär att vi inte själva äger vårt projekt när det väl är skapat. Det blir ett arbete som tillhör alla. Därigenom öppnar vi också upp för kritik såväl som för beröm. Vi har lagt ner mycket tid och energi på detta projekt och eftersom vi går det estetiska programmet så är det självklart att vill nå ut till omvärlden och synas så mycket som möjligt. Det här projektet känns lite som när man var liten och frågade chans på någon. Vi känner samma pirrande känsla: kommer vårt projekt att komma till användning, kommer andra att utveckla projektet, kommer någon att vilja ha det vi gör?

Har vi chans på dig?

Här hittar du oss, och vad vi lärt oss[redigera]

Ett foto på oss i ES13, Katedralskolan.

Här nedan finns våra användarsidor länkade. Om du som läsare har någon fråga kring något du läst, lyssnat på eller sett på vår sida kan du direkt kontakta personen som skapat arbetet. Då går du in på användaren i fråga och går in under fliken "Diskussion" där du kan skriva några ord. Hör gärna av dig med ris och ros! Vi är tacksamma om ni signerar inlägg på diskussionssidorna, vilket man enkelt kan göra genom att klicka på knappen med en penna som ni ser i redigeringsläge. Om ni tittar på diskussionssidorna till artiklarna så ser ni också hur vi jobbat med kamratrespons. Genom att lyfta och utveckla varandras projekt lär vi av och genom varandra. På våra användarsidor kan ni läsa lite kort om vilka vi är, och vad vi lärt oss genom arbetet med att skapa kursen. Ni kan också se länkarna till våra undersidor och se alla arbeten som är under utveckling. Under rubriken "Användarbidrag" som ni hittar i vänsterkolumnen när ni är inne på en användarsida kan ni läsa vad var och en tillfört till projektet. Som du ser har några av oss valt att använda våra namn, andra har valt att använda smeknamn. För oss var det viktigt att alla själva fick välja. För några var det viktigt att deras arbete skulle tillskrivas dem tydligt, för andra var det viktigt att få vara anonym. Eftersom vi går i åk 2 på gymnasiet är alla i klassen 17-18 år gamla. Datainspektionen skriver i sina riktlinjer för skolor att elever själva kan få bestämma om publicering av deras namn och bild från att de är 15 år, vilket är den riktlinje vi har utgått från.

Klicka här för att komma direkt tillbaka till vår portal Makt och uppror!