Wikiversity:Maktexamination

Från Wikiversity
Hur visar makt upp sig? Hur skildras den av andra?

I ämnesplanen för Historia på gymnasiet står det att ett syfte med ämnet är att vi genom kunskaper om vårt gemensamma förflutna bättre ska förstå vår samtid, och kanske också kunna göra några välgrundade försök att se in i framtiden.

Det här tycker vi är spännande, att se historien som en nyckel eller en hemlig kod som kan få oss att se verkligheten i ett skarpare ljus, och också låta oss försiktigt glänta lite på dörren till framtiden.

I det här syftet från ämnesplanen vill vi därför förankra slutuppgiften för Makt och uppror.

Uppgiften[redigera]

I kursmaterialet ser du att historien har präglats av en kamp om makt. Men makt kan definieras på många olika sätt, skildras på olika sätt och makt och uppror har använts på många skilda sätt inom konst, kultur och historiografi.

Hur ser makt och uppror ut?[redigera]

Vi vill att du/ni ser er om i er egen verklighet. Det kan vara den lilla och nära verkligheten eller den globala verklighet vi alla delar. Var ser vi makt? Hur ser den ut? Och vilka står för upproret? Och hur kan det skildras? Uppgiften är att med hjälp av film eller foto+text skildra hur makt och uppror kan se ut idag, och fundera kring hur det kan bli i framtiden. Om du vill utgå från Obama som makthavare går det lika bra som om du väljer att skildra personen som bildar kö från fel håll på ICA som upprorsmakare. Filmen eller bilderna med text ska du sedan lägga in på Slutredovisningssidan. Tänk på reglerna för copyright och uppladdning som du finner på Wikimedia Commons!