Hoppa till innehållet

Wikiversity:Riktlinjer/Trovärdighet

Från Wikiversity
Wikiversitys Riktlinjer

Trovärdigheten och pålitlighet är viktigt. Därför är det viktigt att det som skrivs håller hög kvalitet och att det är språkligt riktigt.


Om Wikiversity fylls med ord och förklaringar av tvivelaktig trovärdighet, sjunker uppfattningen om Wikiversitys allmänna trovärdighet, och man kommer att betrakta projektet som oseriöst. Ett led i att uppnå trovärdighet är att bara använda etablerade ord. Wikiversity är inte platsen att skapa och definiera nya ord. Om det sker, sänker man den allmänna trovärdigheten för Wikiversity.


Om ett ord eller dess användning inte går att bekräfta kan det tämligen enkelt plockas bort av någon som ifrågasätter dem. När konflikter uppstår om ett ords definition har den som inte kan få dessa bekräftade svårt att få gehör.