Wikiversity:Riktlinjer/Grundprinciperna

Från Wikiversity
Wikiversitys Riktlinjer

På Wikiversity finns många riktlinjedokument. Det är dock inte nödvändigt att läsa dessa innan man börjar bidra. Här nedan kan du läsa det viktigaste samlat i fem punkter, Wikipedias fem grundprinciper, som allt arbete utgår i från och som karaktäriserar projektet.

Wikiversity är inte Wikipedia och strävar inte efter att vara en dubblett av Wikipedia, Wikibooks eller något annat av Wikimedias systerprojekt. Även om projekten ofta överlappar varandra till viss del så har varje projekt sitt fokus och sitt format, så det är bättre att utarbeta och hänvisa till material på till exempel på Wikipedia eller Wikibooks istället för att skapa dublettartiklar på Wikiversity.
 
Wikiversity har ett fritt innehåll som alla kan redigera. All text på Wikipedia finns tillgängligt under Creative Commons erkännande-dela lika-licens och kan distribueras och länkas i enlighet med denna. Ingen äger en artikel på Wikipedia, och alla artiklar kan komma att ändras av vem som helst, det du bidrar med kan alltså fritt redigeras och distribueras i enlighet med licensen. Bryt inte mot upphovsrätten eller lägg in material som inte är kompatibelt med denna licens.
 
Var neutral när du skriver. Om flera motsatta inställningar finns så försök att inte ta ställning för endera sidan utan lyfta fram alla perspektiv i frågan.
 
Visa respekt för andra användare, deras bakgrund och deras åsikter. När det är många olika deltagare är det viktigt att alla försöker följa Etikettreglerna och undviker personangrepp.
 
Var djärv. Det viktigaste med Wikimedias alla projekt är att vara djärv, så om du känner att något är felaktigt, för krångligt eller saknas så bör du göra något åt det. Wikiversity har inga fasta regler, alla regler är under konstant förändring utifrån användarnas konsensus för tillfället.