Hjälp:Diskussionssidor

Från Wikiversity

Till varje sida i Wikiversity finns en särskild flik för en diskussionssida för att diskutera sidans innehåll. Dessa diskussionssidor är viktiga för projektet, då de gör så att flera användare kan diskutera sidornas innehåll med varandra och på så vis förbättra dem. Diskussionssidan kan användas exempelvis till att ifrågasätta uppgifter på sidan eller ge förslag till förbättringar som man av någon anledning inte för tillfället gör själv. Särskilt om man avlägsnar information från sidan är det bra att motivera detta på diskussionssidan, så att andra slipper undra.

Vett och etikett[redigera]

Wikiversitys etikett gäller för inlägg på diskussionssidor, liksom i andra sammanhang. Ju trevligare man uppför sig, desto större är chansen att diskussionen förlöper smidigt. Det är önskvärt att man håller sig till ämnet – artikeln ifråga – på artikelns diskussionssida. På diskussionssidor, till skillnad från artikelsidor, bör man signera sina inlägg. Det gör det lättare för andra att följa diskussionen och enkelt att hitta till användarens användar- och diskussionssida om man skulle vilja säga något direkt till denna. Enklaste sättet att skriva under är att skriva fyra tilde, ~~~~. När sidan sparas, omvandlas detta automatiskt till användarnamn med länk till användarsidan och tidsstämpel

Man bör inte ta bort vare sig egna eller andras inlägg på diskussionssidor. Även om frågan kan anses utredd, är det bättre att frågeställningen – gärna med svar – finns kvar på diskussionssidan så andra kan se den. Allt man skrivit finns ändå kvar i versionshistoriken. Om en användare tar bort diskussionsinlägg för att dölja vad denne håller på med, brukar inläggen bli återställda i ursprungligt skick av någon annan. Stora och gamla diskussionssidor brukar dock arkiveras i ett väl synligt arkiv.

Att skriva väldigt många likadana inlägg[redigera]

Ibland kan man tycka att man har en anledning att klistra in samma meddelande på ett flertal olika användares diskussionssidor, till exempel för att man vill upplysa om en ny mall. Det är en dålig idé – gör det inte! Att på kort tid informera många användare om någonting ses som spam, och att dessutom göra det med ett exakt likadant meddelande ses dessutom som ohövligt och opersonligt.

Artiklars diskussionssidor[redigera]

Artiklarnas diskussionssidor finns där som ett hjälpmedel för att utforma artikeln. Argumentation på diskussionssidor bör hålla sig till saken, det vill säga den artikel som diskussionssidan hör till och det ämne den avhandlar. Det är fullt acceptabelt att diskutera litet av allt möjligt, men det görs hellre på en användardiskussionssida.

På artiklars diskussionssidor bör man bemöda sig om att man enbart diskuterar i syfte att föra arbetet med artikeln framåt. Annars kan man lätt fastna i diskussionskrig.

På liknande sätt hör diskussioner om innehållet i artiklar hemma på artikelns diskussionssida, inte i första hand på användardiskussionssidor. Diskussionerna ska ju finnas kvar för framtiden, och på artikelns diskussionssida hittas de lätt av användare som vill ifrågasätta något i artikeln kanske flera år senare. Vill man påkalla någon särskild användares uppmärksamhet är det en god idé, att skriva på artikelns diskussionssida för att sedan länka dit på diskussionssidan som hör till den användare man främst vill nå. Man kan också flytta eller kopiera en diskussion från en användardiskussionssida till relevant artikels diskussionssida.

Användares diskussionssidor[redigera]

För användares diskussionssidor gäller samma etikett.

Arkivering[redigera]

Om en diskussionssida blivit omfattande eller innehåller inaktuella diskussioner, är det önskvärt att äldre diskussioner arkiveras med en tydlig länk till arkivet (så att arkivet lätt kan nås).

Rubriker[redigera]

För att skilja olika diskussioner från varandra, kan man använda sig av underrubriker – likadana som finns på den här sidan. På diskussionssidor finns dock en extra finess i form av en genväg till att skapa ett nytt stycke med egen rubrik. Denna genväg hittas via fliken med texten nytt avsnitt (om man använder skalet Monobook, som är standard) som finns på alla diskussionssidor.

På en del sidor som fungerar nästan som diskussionssidor finns inte detta plustecken. När fliken saknas på en sådan sida har man ofta lagt till en liknande genväg någonstans högt upp på sidan, men det går även att lägga till underrubriker manuellt. Fliken ger en genväg till nytt stycke längst ner på diskussionssidan. Även om man lägger till nya rubriker manuellt utan fliken bör nya diskussioner läggas längst ner på sidan.

Att svara på andras inlägg[redigera]

Det finns inga exakta hårda reglera för hur man ska placera sina inlägg på diskussionssidor. Det har dock utvecklats en någorlunda konsekvent informell praxis, och ju flera som följer denna desto enklare blir diskussionssidorna att följa.

När man lägger till en kommentar på en av diskussionssidorna bör man i regel lägga sin kommentar direkt efter det inlägg man svarar på. Man brukar då göra indrag vid sitt inlägg genom att börja raden med ett eller flera kolon (ett mer än det inlägg man svarar på):

Föddes inte Jesus år noll? / Kalle
: Nej, för det finns inget år noll! / Ada

blir

Föddes inte Jesus år noll? / Kalle

Nej, för det finns inget år noll! / Ada

Om inlägget inte är ett direkt svar på något tidigare inlägg bör det placeras längst ned på sidan efter all annan text eller längst ner under den rubrik som behandlar ämnet.

Ibland utvecklas en diskussion till att få flera grenar med varierande ämnen. I sådana fall finns lite olika tillvägagångssätt: somliga skriver sina inlägg längst ner i den gren av diskussionen man vill kommentera, andra skriver längst ner men markerar med hur stort indrag de gör vilket inlägg eller del av diskussionen de kommenterar. Det kan se ut så här:


Jag undrar över följade detaljer i artikeln: A B C D E. // Habj 27 januari 2006 kl.16.49 (CET)

Det som står i artikeln om A är knasigt, se här [källa]. Jag ändrar. B borde däremot rimligen vara som det står i artikeln, eftersom [...] men vad gäller C är det på ett tredje sätt, nämligen [...] -- Lafa 28 januari 2006 kl.10.05 (CET)
Vad gäller A och B [...] // -- Mangan2002 28 januari 2006 kl.17.05 (CET)
Vore det inte bättre att formulera stycket om A på något annat sätt, eftersom [...] -- Twincinema 28 januari 2006 kl.17.15 (CET)
Kanske något i stil med [...] / Zozza 28 januari 2006 kl.17.45 (CET)
Har ändrat till en formulering som jag hoppas ska falla alla på läppen. 194.47.203.89 28 januari 2006 kl.18.36 (CET)
Smart lösning. 81.231.119.186 29 januari 2006 kl.23.39 (CET)
Om B borde det väl skrivas lite mera om det kemiska? Som det står nu ser det så skevt ut. 194.47.203.89 28 januari 2006 kl.18.39 (CET)
Om B [...] -- Overengen 29 januari 2006 kl.08.39 (CET)
Om B [...] -- PJ 29 januari 2006 kl.20.01 (CET)
Om B [...] // -- Mangan2002 29 januari 2006 kl.23.39 (CET)
Om B [...] -- Overengen 29 januari 2006 kl.23.39 (CET)
Uppgiften om B och Alingsås är fel. -- Jonnyx 29 januari 2006 kl.23.39 (CET)
Jag ansluter mig till Overengens version, eftersom [...] -- Janee 30 januari 2006 kl.23.52 (CET)
Stöd för uppgiften om Alingsås finns i här [länk] -- Overengen 30 januari 2006 kl.19.22 (CET)
Uppgiften om C stämmer enligt [källa] Zozza 30 januari 2006 kl.22.18 (CET)

Ingen brådska[redigera]

Ibland är det frestande att besvara ett inlägg med en gång, det kan vara så att en annan användare skriver något som verkar helt förkastligt eller att den andra användaren uppträder provocerande. Vid sådana tillfällen kan det vara bästa att vänta med att svara, det gör inget om det tar en timme istället för en minut innan svaret kommer. Ju mer bråttom det kan kännas att svara, desto större anledning kan det vara att tänka över sitt inlägg.

Att flytta på diskussionsinlägg[redigera]

Ibland väljer användare att flytta på andras diskussionsinlägg, eftersom de från början hamnat på fel plats. Artiklar diskuteras bäst på diskussionssidan till den artikel det berör, så andra som i framtiden bearbetar artikeln kan hitta och läsa diskussionen. När man flyttar material anser de flesta att man bör lägga till en liten not om vart diskussionen flyttats. Detta görs ofta med kursiv stil, till exempel

Diskussionen flyttad till Diskussion:Grönländska // habj 11 mars 2008 kl. 13.09 (CET).Svara[svara]

På den sida dit inläggen flyttades läggs ofta en not om att diskussionen är ditflyttad. Annars ser det konstigt ut i sidhistoriken, där en användare lägger dit inlägg skrivna av någon annan.

Diskussionen hitflyttad från Användardiskussion:Habj // habj 11 mars 2008 kl. 13.12 (CET)Svara[svara]

Det allmänna diskussionsforumet Café fungerar som en diskussionssida, trots att den ligger i namnrymden Wikipedia och inte Wikipediadiskussion. Diskussioner som tydligt rör en viss sida flyttas ofta till denna sidas diskussionssida, antingen medan diskussionen pågår eller sedan den avslutats och arkiverats (det senare är dock inte lika vanligt).

Om ett diskussionsinlägg av en nybörjare hamnat på en sida där diskussionsinlägg inte ska finnas, såsom artiklar eller någon annans användarsida, kan man inte lämna kvar någon hänvisning som berättar vad man gjort. Därför bör man istället kontakta ip-numret eller användaren på dennes användardiskussionssida, och förklara vad man gjort och varför, samt vid själva borttagandet av diskussionsinlägget skriva i Sammanfattning och källa-rutan nedan redigeringsfönstret vad man gjort och varför. Saker som flyttas mellan sidor kan annars vara mycket förvirrande för nybörjare.

Signera diskussionsinlägg[redigera]

Det tillhör etiketten på Wikipedia att skriva under sina inlägg på diskussionssidorna. Det underlättar dessutom kommunikationen här, i och med att andra användare lättare förstår en dialogs utveckling. Därför skapade Wikipedias utvecklare ett väldigt enkelt sätt att skapa signaturer.

För att signera dina inlägg automatiskt med datum och tid, skriv fyra tilde (~~~~) i slutet av ditt meddelande. Då kommer inlägget automatiskt att få signaturen Ditt namn 24 februari 2024 kl. 14.52 (CEST), men med aktuell tidpunkt.

Jag hittar inte tangenten![redigera]

Hur man frambringar tilde-tecknet skiljer sig lite åt mellan olika datorer:

 • Windows-användare: använd Alt Gr-tangenten tillsammans med den tangent som är märkt med ett ~ (brukar sitta intill returtangenten). Efter ett knapptryck syns ingenting, men efter att du tryckt på knappen två gånger syns två tilde, tryck två gånger till för fyra. Vill du bara skriva tre tilde kan du trycka mellanslag efter att du tryckt tilde för tredje gången.
 • Macintosh-användare: använd option-tangenten i stället för Alt Gr.

Dessutom finns flera automatiska metoder att generera en signatur:

 • Normalt finns en rad med knappar ovanför redigeringsfönstret. En av dessa ser ut som en namnteckning, , och om du klickar på den fogas en signatur in där markören står.
 • Tilde finns med bland de tecken man kan infoga i redigeringsrutan genom att klicka på dem, under spara- och förhandsgranskningsknapparna.
 • För Mozilla Firefox-browsern finns ett Wikipedia-tillägg här som lägger till denna och många andra Wikipedia-specifika funktioner till högerklicksmenyn när man redigerar en artikel.

Man kan förstås också kopiera tecknen från denna sida.

Olika alternativ[redigera]

Här är en lista över alternativa signeringssätt:

Vad du skriver Vad som sparas Vad som syns på sidan
~~~ [[Användare:Användarnamn|Användarnamn]] Användarnamn
~~~~ [[Användare:Användarnamn|Användarnamn]] 24 februari 2024 kl. 15.52 (CEST) Användarnamn 24 februari 2024 kl. 15.52 (CEST)Svara[svara]
~~~~~ 24 februari 2024 kl. 15.52 (CEST) 24 februari 2024 kl. 15.52 (CEST)

Signaturer för icke inloggade användare[redigera]

Om du väljer att redigera på Wikipedia utan att logga in, blir de tilden du skriver förvandlade till din IP-adress som signatur. Ett konto på Wikipedia ger faktiskt mer anonymitet, om du är bekymrad för att sprida din IP-adress. Du kan också signera dina inlägg med en pseudonym eller ett smeknamn såsom "--anonym" (även om din IP-adress ändå kommer att sparas i sidhistoriken om du redigerar utan att logga in).

Att lägga till signaturer till andras inlägg[redigera]

Om man stöter på ett inlägg som inte är signerat kan det vara bra att lägga till en signatur så att andra användare ser vem som skrev vad i en längre debatt.

Användarnamnet/IP-numret och tidpunkten för redigeringen kan man hitta i versionshistoriken.

 • Om det är en inloggad användare som har glömt sin signatur kan du skriva så här t.ex.: "[[Användare:Floppitopp|Floppitopp]] den 2 september 1999 kl. 10.25" (signatur tillagd av ~~~~)
 • Oavsett typ av användare kan man använda mallen {{Osignerad|Användarnamn/IP:nr|Tidpunkt}} med tillägget (signatur tillagd av ~~~~), t.ex.
  {{Osignerad|111.111.111.111|2 september 1999 kl. 10.25}} (signatur tillagd av ~~~~)
  som genererar
  111.111.111.111 (diskussion) 2 september 1999 kl. 10.25 (Wikiversitysignatur tillagd i efterhand.) (signatur tillagd av NN)

Att göra sin signatur personlig[redigera]

Registrerade användare kan göra sin signatur personlig genom att gå till "mina inställningar" och ändra i fältet "Signatur". Mjukvaran placerar automatiskt "[[Användare:<dittanvändarnamn>|" och "]]" runt texten i fältet (Exempel: [[Användare:Grön|Grön]]). Detta innebär att den signatur du väljer kommer att länka till din användarsida.

Namnet i signaturen bör vara identiskt med, eller åtminstone till stora delar likt, själva användarnamnet. Då blir det lättare för andra att förstå hur exempelvis artikelredigeringar (som visas med användarnamn) och diskussionsinlägg (som visas med signatur) hänger ihop. Undvik att använda specialtecken i signaturen eftersom det kan göra den svårläslig och försvårar sökning på inlägg.

Om du har en komplicerad signatur som inte fungerar med den automatiska omslutningen av inlednings- och avslutningstexten kan du numera kryssa för "Rå signatur, utan automatisk länk". Fyll sedan i signaturrutan med den önskade signaturen, exakt som du vill att den ska ersätta tildena.

Notera att det inte är tillåtet att använda sig av bilder eller mallar i sin signatur, eftersom dessa dels drar på resurserna på servern i onödan, och dels kan bli mål för klotter.

Länkar till diskussionsida[redigera]

Man kan lägga tlil en länk till sin diskussionssida i signaturen. , genom att använda Ditt smeknamn"-fält under Inställningar. I Inställningar skriv den här strängen, i signaturfältet (byt ut "sign" mot din önskade signatur och "Användarnamn" mot ditt eget användarnamn):

sign]] [[Användardiskussion:Användarnamn|(diskussion)

När den automatiska inlednings- och avslutningstexten omsluter den strängen, används den fulla texten [[Användare:Användarnamn|nick]] [[Användardiskussion:Användarnamn|(diskussion)]] i stället för de tilden du skriver i signaturen, och länkar alltså både till användarsida och diskussionssida.

Det finns nästan lika många varianter på diskussionslänkar som det finns Wikipedianer; därför om du ser en signatur som du gillar, kan du klicka på "redigera den här sidan" för att se hur användaren fick till den effekten.

Observera att diskussionslänken ibland är "gömd" i vissa signaturer - det kan se ut som ett efternamn eller till och med sista bokstaven i ett namn, eller en symbol. Genom att hålla musen över länken bör du få reda på ifall länken pekar på användarssidan, diskussionssidan eller något annat.


Relevanta länkar[redigera]