Hjälp:Länkar

Från Wikiversity

Interna länkar[redigera]

Förutom artiklarna själva består Wikiversity av ett myller av länkar mellan dessa artiklar. Länkarna gör informationen i relaterade artiklar lättillgänglig genom att artiklarna binds samman.

När ska man länka och inte är inte alltid så lätt att avgöra, men i allmänhet bör man vara restriktiv med att länka till artiklar som inte har så mycket att göra med artikeln man placerar länken i. Filosofin är att varje länkat ord utgör ett litet störningsmoment under läsningen, så nyttan av länken för läsaren bör uppväga störningsmomentet. Hellre en länk för litet än en för mycket, speciellt när det gäller datum och årtal. En tumregel är att ställa sig frågan: ”Om jag läste den här sidan, skulle informationen som länken leder till hjälpa mig?”

Om man bestämmer sig för att göra wikilänkar bör man vara så specifik som möjligt, till exempel inte länka till Sverige om man menar Sveriges herrlandslag i fotboll eller inte till VM i fotboll om man menar VM i fotboll.

Hur man wikilänkar[redigera]

Det är lika lätt att skapa en ny intern länk som att skapa en ny sida.

 • Genom att omge ett eller flera ord med fyra hakparenteser skapar man en länk till sidan med det namnet:
[[faktoid]] blir faktoid
 • Man kan också göra så att annan text än artikelns namn visas när man länkar. Det gör man genom att använda lodstreck | :
[[Wikiversity:Introduktion|ny på Wikiversity]] blir ny på Wikiversity
 • Ibland räcker det med att lägga till exempelvis pluraländelser direkt efter länken för att hela ordet ska märkas som länk:
[[parentes]]erna blir parenteserna
 • Att länka direkt till en underrubrik i en artikel görs med #-tecknet:
[[Help:Wikilinks/Sv#Externa länkar|länk till underrubrik]] blir länk till underrubrik.
 • Att länka till kategorier görs genom att ha ett kolon först i länken:
[[:category:Hjälpsidor]] blir category:Hjälpsidor

Wikilänkar mellan namnrymderna[redigera]

I allmänhet är det onödigt att göra wikilänkar mellan Wikiversitys olika namnrymder. Det finns skäl där det är befogat, och såväl det allmänna diskussionsforumet Wikiversity:Café, i namnrymden Wikiversity, och diverse diskussionssidor brukar kunna innehålla många wikilänkar till andra namnrymder. Inne i själva artiklarna bör dock wikilänkar till exempelvis användarsidor undvikas. Undantag kan vara när en Wikiversityanvändare själv har fotograferat en bild som används på Wikiversity, i så fall kan det vara bra med en länk till upphovsmannens användarsida på bildens beskrivningssida.

Externa länkar[redigera]

Externa länkar hänvisar till webbsidor på andra webbplatser på Internet. De är ett komplement till de wikilänkar som internt länkar till andra Wikiversitetsartiklar. Externa länkar kan användas för att leda läsaren till relevant material som kan ge en fördjupad förståelse för ämnet, men som inte lämpar sig att inkludera i artikeln. Eftersom Wikiversity använder nofollow-taggar, medför detta att länkning till en sida inte förändrar dess rankning i sökmotorer. Detta infördes för att minska motivationen att lägga in reklamlänkar till exempelvis sin egen, den egna musikgruppens eller det egna företagets webbplats.

Hur man skapar externa länkar[redigera]

Länkar till sidor på andra webbplatser bör placeras sist i artiklarna under rubriken ==Externa länkar==, väl avgränsade från den övriga artikeln. Det enklaste sättet att skapa en extern länk är att kopiera sidans webbadress (URL) i din webbläsare. Om du till exempel vill skapa en länk till sökmotorn Google behöver du bara skriva http://www.google.com så skapas en länk av sig själv (kom ihåg att ta med ”http://”). Emellertid minskar URL:er textens läsbarhet och säger ofta väldigt lite om informationen som finns på den externa sidan. Detta kan man avhjälpa genom att omge den externa länken med en ensam hakparentes:

[http://www.google.com] blir [1].
[http://www.google.com sökmotorn Google] blir sökmotorn Google.

Problem med externa länkar?[redigera]

Oinloggade användare och användare som nyligen registrerat sig måste fylla i en så kallad captcha när de lägger till nya externa länkar. Detta för att skydda Wikiversity mot massinläggning av reklamlänkar (spam).

Ett annat problem uppstår om man försöker lägga till länkar till webbplatser som är spärrade i det så kallade spamfiltret. Ofta finns det goda skäl att de är spärrade, men ibland kan det finnas anledning att ta bort spärren.

Svartlistade webbadresser tas inte automatiskt bort ur artiklarna utan måste plockas bort för hand. En konsekvens av detta är att det inte går att spara redigeringar i en sådan artikel (alltså inte heller vanliga redigeringar) utan att först plocka bort länken.


Grundläggande riktlinjer[redigera]

Beakta följande när externa länkar infogas i en artikel:

 • Svenskspråkiga webbplatser bör föredras framför sidor på andra språk. När en ickesvenskspråkig sida har mer eller bättre information än de svenskspråkiga går det dock bra att använda den. I sådana fall bör man ange webbplatsens språk inom parentes efter länken, till exempel ”(engelska)”.


Typer av länkar som generellt bör undvikas[redigera]

 • Länkar till sidor där innehållet ständigt förändras så att man inte kommer direkt till det material som gör sidan relevant som extern länk.
 • Webbutiker. Försök också undvika webbplatser med onödigt mycket reklam och poppuppfönster.
 • Webbplatser där man behöver registrera sig eller betala för att komma åt materialet.
 • Webbplatser som snarare än innehåller information gör direkt reklam för en företeelse, någons enskilda verksamhet eller liknande. I artiklar om företag är emellertid en länk till företagets egen webbplats fullt acceptabel, likaså länkar till personers webbplatser i de fall de är föremål för artiklar.
 • Privata webbdagböcker, med undantag av de som tillhör artikelsubjektet om den är den enda sida som finns, eller andra oetablerade webbplatser.
 • Webbsidor där tilläggsprogram behövs för att tillgodogöra sig materialet (exempelvis mediafiler i formaten Ogg, MPEG, AVI, mp3 etc.). Om det inte kan undvikas, ange åtminstone filtyp och storlek på filen, till exempel ”(PDF-fil, 4,2 Mb)”.

Länkar till egen webbplats[redigera]

Det brukar anses mindre lämpligt att lägga in länkar till webbmaterial som man själv har anknytning till, bland annat beroende på den intressekonflikt som uppstår. Det förekommer att företag, organisationer och privatpersoner lägger in länkar till sin webbplats i ett stort antal artiklar. Detta ses ofta som spam och brukar leda till att länkarna tas bort. Ett undantag kan vara att lägga till en länk till t.ex. ett företags officiella webbplats i artikeln som handlar om företaget, om en sådan länk inte redan finns.

Antal[redigera]

Antalet externa länkar bör begränsas eftersom Wikiversity inte är någon länksamling. Lägg inte in flera länkar med i stort sett samma information. Om artikeln handlar om en kommun eller dylikt, bör kommunens (motsvarande) egen webbplats alltid tas med; likaledes bör en artikel om en offentlig person ha med en länk till personens officiella webbplatser, därest vederbörande har en dylik.

Mindre lämpliga länkar[redigera]

Externa länkar bör ej gå till webbplats som uppmanar till brott eller innehåller material som är straffbart enligt lag. Undantaget är i artikeln om själva företeelsen, exempelvis artiklar om nazistiska föreningar bör länka till föreningens webbplats.

Man bör heller inte i onödan länka till kommersiella webbplatser, om det finns fullgoda ickekommersiella alternativ. Man bör aldrig länka till betalsidor, om det inte handlar om en källhänvisning eller webbplatsen som artikeln handlar om (exempelvis Nationalencyklopedin).

Man bör iaktta försiktighet då den externa länken innehåller pornografiskt material, eller liknande material försett med åldersgräns, alternativt som kan vara stötande (även rasistiska sidor etc.). I särskilda fall kan man skriva ut webbadressen utan att länka den, genom att omsluta den med nowikitaggar.

Om man är osäker på om länken verkligen passar in, gör den förmodligen inte det.

Internetsidor som källor[redigera]

Många gånger används webbplatser som källor till artiklar. Dessa tas då inte upp under rubriken Externa länkar, utan under Källor. Alltså kan en webbplats som bara abonnenter kommer åt, såsom tidskrifter, vara tillförlitliga källor och tas med som sådan trots att den, om innehållet inte använts i artikeln, eljest inte skulle tagits med under Externa länkar.