Lärarhandbok-sfi/Övningarnas genomförande

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök


  Inledning till läraren     Vad behöver läraren kunna?     Övningarnas genomförande     Övningar (1-6)    


ASU Forum 24.JPG

Undervisning med Wikipedia[redigera]

De här övningarna är framtagna för SFI-kurs D och integrerar flera olika förmågor. De inledande övningarna handlar om att bekanta sig med innehållet i svenskspråkiga Wikipedia och hur det är ett användbart läromaterial som är både aktuellt och har lokal förankring. Övning 2 handlar om att få en insyn i hur diskussionerna ser ut bakom artiklarna på Wikipedia. Där finns alltså autentiska texter som visar hur olika skribenter argumenterar. Övning 2 uppmuntrar till muntlig interaktion med hjälp av ordkort. Övning 3 och 4 har artiklar som underlag och ger alltså prov på både formellt beskrivande och återviande genre. Där introduceras också bildspelsfunktionen i Wikimedia Commons. Övning 5 handlar om att skriva, dels genom att översätta svenska artiklar till sitt modersmål och dels genom att föra en skrivlogg på sin svenska användarsida över hur processen går. Den avslutande övningen att handlar om att muntligt redogöra för erfarenheten av att bidra till Wikipedia och att använda lämpligt visuellt stöd, så som statistik och bilder, till sin framställning. Det är värt att tänka på är att eleverna bör ha en viss datorvana.

Eleverna måste behärska grundläggande språkregler på modersmålet för att klara ut det hela. Eleverna måste också ha en datorvana för att det ska kunna fungera att de arbetar i Wikipedia på deras egna språk då jag som lärare inte kan förstå allt.
— SFI-lärare, deltagare i Wikimedias SFI-projektet

Övning 1 "Huvudsidan - aktuellt innehåll"[redigera]

Här är tre övningar som handlar om att använda på ett pedagogiskt och interaktivt sätt dra nytta av information från Wikipedias huvudsida. Att alltid ha tillgång till uppdaterad information och att lätt kunna navigera sig till sidor om vad som hänt på dagens datum, artiklar utifrån aktuella händelser, eller sidor som geografiskt ligger nära, är en av de stora fördelarna med att använda Wikipedia i sin undervisning. De här små övningarna visar hur man hittar detta innehåll och med en “snabb sök-och-säg-övning” kan använda det för muntlig interaktion, i par eller i hel- och halvklass.

Sfi-handboken ordkort.pdf

Övning 2 "Läs diskussionssidorna"[redigera]

Den här läsövningen syftar till att bekanta eleverna med att varje artikel har en diskussionssida och hur samtalen ser ut när användarna på Wikipedia argumenterar och diskuterar hur artikeln bör se ut. Texterna från Wikipedia-artiklarnas diskussionssidor är alltså autentiska exempel på argumenterande genre och så också den som här har valts ut från artikeln om Umeå. De ordkort som finns att använda reflekterar många nyckelord för den genren och även passivformer som kan vara frekventa i de diskussioner som förs på Wikipedia mellan användarna. Ordkorten går att arbeta med genom att förklara orden på svenska, sätta in i meningar och göra exempel, eller översätta. En pdf med orden finns här till höger. Syftet är att eleverna breddar och utvecklar sitt register för att behärska mer formella argumentationer. I övningen ingår en diskussionsfrågor kring ordet "Mångkulturell" som passar utmärkt som förförståelseaktivitet. Notera att när eleverna läser texten i den här portalen så är den kopierad från Wikipedia och därför är användarnamnen röda, vilket markerar att de länkar till sidor som inte finns här på Wikiversity.

Ett filmklipp som presenterar Wikimedia Commons

Övning 3 "Artikeln Husbåt"[redigera]

Den här artikeln beskriver boende i husbåt i olika länder. Texten lämpar sig för att ta ut de språkliga dragen som återfinns i beskrivande genre. Man talar inom genrepedagogiken bland annat om deltagare och processer - hur tar de sig i uttryck i den här texten? Notera att texten inleds med en utbyggd nominalfras och att texten innehåller många relationella processer (verben vara och har) och hur pass frekventa är passiva satser? Textens uppbyggnad går ut på att den inleds med en klassificering och sedan beskrivs utifrån en övergripande idé om "geografisk förekomst". Kan eleverna identifiera den strukturen? Förutom att boendeformen “husbåt” också till innehållet ger goda möjligheter att diskutera och jämföra erfarenheter och företeelser, så är några av frågorna till texten gjorda så att eleven får uttrycka sig om jämförelser.
Eftersom artiklar på Wikipedia ständigt förändras är det inte säkert att artikeln Husbåt alltid ser likadan ut. Den här övningen är gjord för den artikelversion som du kommer till via den här länken husbåt, det kan vara en god idé att se till att eleverna också utgår från denna version när de gör övningen, att följa länken som finns i övningen är en bra början. I övningen introduceras också blidspelsfunktionen i Wikimedia Commons, vilket kan användas både som stöd till textens innehåll och som underlag för muntlig interaktion.

Övning 4 "Kända personer"[redigera]

Klicka här för att se hur man hittar till en artikels visningsstatistik.
Den här arbetsgången går att använda för alla artiklar om kända personer och ger därför bra utrymme för elever att själva välja personer efter eget intresse eller givna ämnesområden. Som förförståelseaktivitet, utnyttja bildspelet i Wikimedia Commons som en ingång till vem personen är och fånga upp elevernas förkunskaper. Långt ner i varje persons artikel finns en extern länk till material på Wikimedia Commons, när du klickar och kommer dit finns en grön knapp upptill som visar att du kan starta ett bildspel med alla foton som finns i kategorin för personen. Om eleverna arbetar i små grupper med olika kända personer kan de använda samma sätt för att få ett stöd till texten. Listan nedan är ett förslag på svenska personer:


Den första frågan som ställs till eleven är att utifrån innehållsförteckningen göra om rubrikerna till frågor. Det syftar till att vara både en språklig och en läsförståelseförberedande övning, där eleverna kan använda frågorna till att försöka förutspå vad textens innehåll och struktur kommer att vara. Artiklar på Wikipedia skiljer sig ofta åt till sitt omfång så när elever jobbar med olika artiklar tar övningarna givetvis olika lång tid. Det kan vara en idé att introducera arbetet med att gemensamt läsa om en och samma person och tala explicit om läsförståelsestrategier. I den här övningen finns också en fråga till eleven om hur många visningar den kända personens artikel har haft. I samband med den går det också att ta upp begreppet "känd" och jämföra hur många läsare som den senaste tiden har läst artiklarna. Aktuella händelser avspeglar sig ofta i visningsstatistiken för en viss artikel. Att skriva på Wikipedia innebär att skriva för en stor läsekrets.

Instruktionsfilm 1 "Hur man gör rubriker"
Instruktionsfilm 2 "Hur man skriver med olika stil"

Övning 5 "Skriv på Wikipedia"[redigera]

Det är nu dags för eleverna att manifestera sina kunskaper om Wikipedia som verktyg och sin förståelse för stoffet i de tidigare övningarna genom att själva skriva på Wikipedia. I pilotprojektet gjorde eleverna detta på sina respektive modersmål med utgångspunkt i någon av de svenska artiklar som tagits upp i undervisningen. Notera att det till varje artikeln finns en lista med samma artikel på andra språk i vänstermenyn. Hur ser artikeln om Olof Palme ut på arabiska? Uppmuntra eleverna att ta kontakt med en fadder på deras Wikipediaversion, i den här listan hittar ni volontärer som har anmält sig specifikt för att hjälpa sfi-studenter på Wikipedia. Som stöd finns också en lista med artiklar om svenska kulturföreteelser och på vilka språkversioner som motsvarande artikel saknas som är framtagen för att ge idéer till intressant innehåll att skriva om.

Genom att notera vilka användarkonton eleverna skapar och på vilka språkversioner de väljer att jobba går det lätt att som lärare följa deras redigeringar. Ett bra sätt att sköta detta är att lista informationen i din sandlåda. Den här språkövningen bygger på att eleverna för en skrivlogg på svenska över sina redigeringar på den användarsida de har skapat på svenskspråkiga Wikipedia, som lärare kan du därmed lägga till elevernas användarsida till din bevakningslista och följa hur de rapporterar sitt arbete. Mallen till skrivloggen som finns i övningen är ett förslag och syftar till att stötta både processen och den språkliga interaktionen kring arbetet. Den går att utveckla och anpassa så att den blir användbar i elevens arbete och kan tjäna som underlag för den muntliga uppgiften i övning 6. Eleverna har först en sandlådeuppgift att göra med stöd av två instruktionsfilmer. Sen handlar det om att komma igång med skrivloggen:

Det är enkelt att föra en logg på Wikipedia eftersom namn och datum automatiskt märks ut när man signerar inlägg med fyra ~~~~.


 1. Jag har skapat ett användarkonto på [[länk till rätt språkversion av Wikipedia]] Wikipedia och där heter jag [[användarnamn]].
 2. Jag funderar på om jag ska skriva i en artikel om [[namn på artikeln på svenska Wikipedia]] som redan finns eller kanske en ny artikel om [[namn på artikeln på svenska Wikipedia]].
 3. Nu har jag bestämt mig för att skriva om [[namn på artikeln på svenska Wikipedia]] eftersom…
 4. Nu har jag börjat med min översättning och den finns i min sandlåda. Det känns…
 5. Idag publicerade jag min översättning på Wikipedia [[länk till artikeln på rätt språkversion av Wikipedia]].
 6. Jag fortsätter med att skriva och översätta från det som jag lär mig från den svenska artikeln. [Antal] andra personer har redigerat i min artikel och den har haft [antal] visningar.


Övning 6 "Presentera ditt bidrag"[redigera]

Den här övningen syftar till att eleven muntligt redogör för sin erfarenhet av att skriva på Wikipedia utifrån sin skrivlogg och med olika visuella stöd för ämnet och skrivprocessen. Det är också ett bra tillfälle för eleverna att förbereda en personlig värdering och ställningstagande till Wikipedia. Språkligt handlar det då om att stötta eleverna till att uttrycka sin personliga åsikt grundade på belägg hämtade från sin personliga erfarenhet. Det är viktigt att poängtera för eleverna att omfattningen av deras muntliga framställning inte reflekterar hur pass "framgångsrika" de varit med sin artikel, fokus ligger på förmågan att återge ett skeende, redogöra för sina beslut och att reflektera över sina erfarenheter. Här är elevernas instruktion:

 • Använd bilder från Wikimedia Commons för att introducera ditt ämne.
 • Berätta kort och visa den svenska artikeln och vilka delar du valde att översätta till artikeln på ditt språk, och varför.
 • Beskriv de ändringar du har gjort med stöd av minst två olika versioner av artikeln.
 • Redogör för hur många andra som också skrivit i din artikel.
 • Visa statistik för hur många visningar artikeln har haft.
 • Berätta också om dina tankar och reflektioner.
  Vad har du lärt dig i processen med att jobba med Wikipedia?
  Vad tycker du om Wikipedia?