Lärarhandbok-sfi/Vad behöver läraren kunna?/Om Wikipedia

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök


  Inledning till läraren     Vad behöver läraren kunna?     Övningarnas genomförande     Övningar (1-6)    
  Om Wikipedia     Innan du börjar     Hur du redigerar     Steg för steg    


Group activity at Regional Ambassadory training 3, 2011-07-07.jpg

Vad du behöver kunna som lärare[redigera]

Erfarenheterna från vår pilot visar på behovet av att som lärare själv kunna använda Wikipedia för att hjälpa eleverna framåt. Därför har vi satt samman en serie övningar som du som lärare kan gå igenom för att lära dig grunderna. Här följer några saker som är bra för dig att veta.

Vad är Wikipedia?[redigera]

Wikipedia är en fri encyklopedi med öppet innehåll som utvecklas av sina användare – en så kallad wiki. Det betyder att vem som helst, även du, kan redigera vilken artikel som helst, när som helst (nästan i.a.f. – ibland låses sidor för en tid, om de utsätts för mycket klotter eller konflikter). Det gör du genom att klicka på länken "redigera" som finns längst upp på varje sida. Projektet startade den 15 januari 2001 och Wikipedia har idag flera tiotals miljoner artiklar på närmare 300 språk.

All text på Wikipedia lyder under copyleftlicensen CC-BY-SA 3.0. Det innebär att varje bidragsgivare innehar upphovsrätten till sina egna bidrag men innehållet förblir fritt att distribuera och hela tiden kan redigeras av andra. Här kan du läsa mer om upphovsrätten.

Grundprinciperna[redigera]

Wikipedia har fem stycken grundprinciper som är väldigt viktiga att förstå innan man börjar bidra på Wikipedia; fem pelare som allting vilar på. Det finns många skillnader mellan de olika språkversionerna, men dessa fem principer följer samtliga. Läs igenom sammanfattningarna här och fundera över vad de innebär:

  • Wikipedia är ett uppslagsverk

Alla artiklar måste sträva efter verifierbarhet: material som inte kan verifieras kan tas bort, så var snäll och inkludera trovärdiga källor. Wikipedias artiklar är inte rätt ställe för att uttrycka personliga åsikter, erfarenheter eller argument. Originalforskning, där dina egna idéer och tolkningar inte kan verifieras, är inte tillåtna. Wikipedia är inte en plattform för reklam, en talarstol eller en samling webblänkar. Wikipedia är inte en tidning eller en samling av källdokument – denna typ av innehåll finns det plats för på Wikipedias systerprojekt.


  • Wikipedia tar inte ställning

Detta innebär att vi strävar efter att artiklar inte ska förespråka ett enskilt perspektiv. Ibland kräver detta att flera perspektiv framhävs, med en saklig beskrivning av alla dessa perspektiv, med kontext för varje perspektiv. Presentera inte ett perspektiv som "sanningen" eller "det bästa perspektivet", utan som den etablerade eller vanligaste uppfattningen. Det innebär att källbelägga med verifierbart och pålitligt material så ofta som möjligt, särskilt i ämnen som kan anses kontroversiella. När en konflikt uppstår angående neutralitet, deklarera en "nedkylningsperiod" och markera artikeln som omdiskuterad, red ut det på diskussionssidan och följ gemensamma beslut.


  • Wikipedia har ett fritt innehåll
     
Symbolerna för CC-BY-SA

All text på Wikipedia finns tillgängligt under Creative Commons erkännande-dela lika 3.0 (CC BY-SA 3.0) och kan distribueras och länkas i enlighet med denna. Ingen äger en artikel på Wikipedia, och alla artiklar kan komma att ändras av vem som helst. Det du bidrar med kan alltså fritt redigeras och distribueras i enlighet med licensen. Bryt inte mot upphovsrätten och lägg inte in material som inte är kompatibelt med licensen CC BY-SA 3.0. Du kan kopiera material från Wikipedia till andra dokument, om du följer licenserna.


  • Wikipedia har en uppförandekod

De som bidrar till Wikipedia har många olika bakgrunder, och har i många fall vitt skilda synvinklar. Att behandla andra med respekt är nyckeln till ett effektivt samarbete kring skapandet av uppslagsverket. Det är viktigt att följa etikettreglerna.


  • Wikipedia har inga fasta regler

Du behöver inte känna till alla riktlinjer, utan var djärv när du redigerar! Även om perfektion är ett mål så är det inte nödvändigt. Alla sidversioner sparas och kan återställas, så du kan inte av misstag förstöra något. Det innebär också att det du skriver här kommer att bevaras för eftervärlden.

Relevanskriterier[redigera]

På Wikipedia, som är ett uppslagsverk, passar inte allting. En artikels ämne måste vara av allmänintresse. Detta betyder att många författare med kunskap om ämnet har intresse att bidra till artikeln, och artikeln därmed har förutsättningar att få hög kvalitet. Ämnet ska ha uppmärksammats i vederhäftiga och av författaren oberoende källor. Vad som är lämpligt diskuteras fram av användarna på Wikipedia. Det som inte uppfattas uppfylla kraven raderas eller sammanslås med andra artiklar. Se: https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Relevanskriterier