Hoppa till innehållet

Wikipediakurs för pedagoger/Varför?/Demokratiuppdrag

Från Wikiversity
  Wikipedia i utbildning  
  Varför?  
  Demokratiuppdrag  
  Meny  


Låt oss för en stund fundera på vad demokrati bygger på. Eller för all del, låt oss börja än tidigare i tankegången. Vad demokrati är. Vi tittar först på ordet;

Ordet demokrati är en sammanfogning av grekiskans δῆμος demos, folket, och κράτος kratein, styre, med den ungefärliga betydelsen "folkstyre".

Folket ska alltså styra. Så långt allt väl. Ser vi tillbaka på den direkta demokrati som fördes i antikens Grekland kan vi tämligen tydligt hålla med om att folket styr, direkt. Dock skulle det möjligen kunna vara svårt att engagera alla i detta då en representativ demokrati skulle kunna ses som ett outsourcande av detta för att kunna hänge sig åt andra, förhoppningsvis, samhällsbyggande funktioner.

Man skulle då kunna se att det folkstyret, har förflyttats ifrån våra direkta händer till de som vi önskar representera oss. Det finns nu alltså en distans.
Vad gör den distansen med oss människor, vi som inte representerar utan är representerade?


Tänk om det skulle vara så att vi ibland glömmer av vårt demokratiska ansvar.
Eller har vi ens ett ansvar? Och vad skulle det i så fall vara? Vad tycker Du?

previous page               next page