Hoppa till innehållet

Wikipediakurs för pedagoger/Varför?/Människosyn

Från Wikiversity
  Wikipedia i utbildning  
  Varför?  
  Människosyn  
  Meny  


Här kommer två människosyner presenteras, en mekanisk människosyn och en organisk människosyn.

  • Den mekaniska människosynen

Människan formas främst genom yttre påverkan; hennes individuella utveckling innebär i grunden en anpassning till de inflytelser som hon lever under och inte minst till de krav som ställs på henne. Hon är som en lerklump som kan bli formad av skickliga pedagoger så att hon får en fason som gör det möjligt för henne att fullgöra sina uppgifter på bästa sätt.

  • Den organiska människosynen

Enligt den organiska modellen är den individuella utvecklingen inifrån-styrd. Yttre inflytelser kan vara antingen hämmande och förstörande eller befriande. Den idealiske läraren är som en trädgårdsmästare som lockar fram det bästa i de växter som han odlar.

Att här leverera två skiljda människosyner är självklart en förenkling. Det ställer dock frågan till dig kring hur du ser på elever, och alla människor du har runt omkring dig. Detta är viktigt då det påverkar hur man bemöter och vad man tror och tänker om andra.

Vad är din människosyn?

Om du önskar läsa mer om människosyn, läs gärna essän bildning, frihet & motstånd av Sven- Eric Liedman.

previous page               next page