Hoppa till innehållet

Wikipediakurs för pedagoger/Varför?/The Big Five

Från Wikiversity
  Wikipedia i utbildning  
  Varför?  
  The Big Five  
  Meny  


Kom ihåg att när du trycker på de blå länkarna kommer du till en annan sida så det kan vara ett tips att högerklicka på dem och välja att öppna i ny flik eller nytt fönster så att kursen är kvar i din webbläsare.
Göran Svanelid skriver om The Big Five och dess innebörd. Läs hela denna text här samt hans förklaring kring The Big Five här.

  • Analysförmåga

Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.

  • Kommunikativ förmåga

Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta argument. Redogöra, formulera, resonera och redovisa

  • Metakognitiv förmåga

Tolka. Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller sammanhang. Avgöra rimligheten. Välja mellan olika strategier. Pröva och ompröva.

  • Förmåga att hantera information

Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Skilja mellan fakta och värderingar. Avgöra källors användbarhet och trovärdighet.

  • Begreppslig förmåga

Förstå innebörden av begreppen. Relatera begreppen till varandra. Använda begreppen i olika/nya sammanhang.

Håller du med Svanelid om att Big Five är det absolut viktigaste att fokusera på? Fokuserar du på att utveckla och bedöma dessa förmågor? Finns det andra förmågor som också är viktiga som inte lyfts fram? Är den bästa pedagogen den som lyckas utveckla och bedöma dessa fem förmågor hos sina elever?

previous page               next page