Franska/Steg 2/Future simple

Från Wikiversity
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kurser i franska
Kurs #1: Steg 1 (introduktion)
Kurs #2: Steg 2
Kurs #3: Steg 3
Kurs #4: Steg 4
Kurs #5: Littérature du XVIIIe siècle


Flag of France.svg
Français II

Lektioner i Français II

Introduktion[redigera]

Futur simple är i franskan ett tempus som används för att prata om framtiden. I franskan använder man inte ett modalverb som ska, utan ett riktigt tempus.

Formation: Verbets infinitiv + böjningsform :

je parler + -ai Jag kommer att prata

tu parler + -as Du kommer att tala

il/elle/on parler + -a Han/hon/den/det kommer att tala

nous parler + -ons Vi kommer att tala

vous parler + -ez Ni kommer att tala

ils/elles parler + -ont De kommer att tala


Exempel[redigera]

Första verbgruppen (Verb som slutar på -er)[redigera]

chanter (att sjunga)

je chanterai

tu chanteras

il chantera

nous chanterons

vous chanterez

ils chanteront

Andra verbgruppen (verb som slutar på -ir)[redigera]

finir (att sluta)

je finirai

tu finiras

il finira

nous finirons

vous finirez

ils finiront

Tredje verbgruppen (verb som slutar på -re /- oir)[redigera]

lire (att läsa)

je lirai

tu liras

il lira

nous lirons

vous lirez

ils liront

Verb som slutar på -re- förlorar sitt sista "e" i futur simple.

Oregelbunden form[redigera]

avoir (att ha)

j’ aurai

tu auras

il aura

nous aurons

vous aurez

ils auront

être (att vara)

je serai

tu seras

il sera

nous serons

vous serez

ils serontacheter (att köpa) -> j'achèterai

aller (att gå) -> j'irai

apercevoir (att göra, framställa) -> j'apercevrai

s'asseoir (att sitta) -> je m'assiérai

courir (att springa) -> je courrai

devenir (att bli) -> je deviendrai

devoir (måste) -> je devrai

s'ennuyer (att uttråka) -> je m´ennuierai

envoyer (att sända) -> j'enverrai

jeter (att kasta) -> je jetterai

falloir (att behöva) -> il faudra

faire (att göra) -> je ferai

pleuvoir (att regna) -> il pleuvra

pouvoir (att kunna) -> je pourrai

recevoir (att få/mottaga) -> je recevrai

savoir (att kunna) -> je saurai

se souvenir (att komma ihåg) -> je me souviendrai

tenir (att hålla) -> je tiendrai

valoir (att förtjäna någon något) -> je vaudrai

venir (att komma) -> je viendrai

voir (att se) -> je verrai

vouloir (att vilja) -> je voudrai (not: det är inte samma som "je voudrais = jag skulle " )

Vidare läsning[redigera]

Vidare läsning... Externa länkar

Expressing the future in French

Crystal kthememgr.svg Detta studieprojekt är ständigt pågående och kommer därför inte att avslutas.