Franska/Steg 2/Pronomen

Från Wikiversity
Kurser i franska
Kurs #1: Steg 1 (introduktion)
Kurs #2: Steg 2
Kurs #3: Steg 3
Kurs #4: Steg 4
Kurs #5: Littérature du XVIIIe siècleFrançais II

Lektioner i Français II

Et on continue...


Innan du börjar[redigera]

Vi försöker först fundera över vad vi redan vet. I de tidigare lektionerna har vi täckt franskans perfekt. Du har kunnat studera bildningen, och till viss del även skapa den själv, i vissa grundläggande meningar.

Kom ihåg...[redigera]

 • I verbfamiljen -ER, tar man roten, lägger till .
 • I verbfamiljen -IR, tar man roten, lägger till -i.
 • I verbfamiljen -RE, tar man roten, lägger till -u.
 • ...glöm aldrig bort att använda 'avoir' som hjälpverb!


Et maintenant on commence...[redigera]

Ett substantiv borde nu gå att känna igen. Med ett substantiv kan vi namnge saker.

Vad är då ett pronomen?

 • Ta följande meningar i beaktande:

I tisdags gick jag med hunden. Sen matade jag hunden, och därefter tvättade jag hunden. Hunden var glad över detta eftersom hunden då blev ren och mätt, då jag hade matat hunden.

 • Och...

I tisdags gick jag med hunden. Sen matade och tvättade jag honom. Han var glad för han var ren och mätt, eftersom jag hade matat honom tidigare.

I den andra meningen är alla substantiv utbytta mot det som kallas pronomen.

Ett pronomen ersätter ett substantiv i en mening[redigera]

Ett pronomen betyder att vi inte måste upprepa ett substantiv flera gånger i en mening.

Vi kommer gå igenom fyra franska pronomen i det här avsnittet; le, la, les, och l. Dessa kan betyda honom, henne, den eller dem,

l används istället för la eller le när efterföljande ord börjar med en vokal eller ett tonlöst h. I franskan är inte motsvarigheterna till den/det neutrala, utan la används när det är feminint och le när det är maskulint.

För att summera användandet av varje pronomen kommer en liten tabell:

Franska Engelska
le honom, den, det
la henne, den, det
l' honom, henne, den, det
les dem

Ofta är det bästa sättet att förstå hur de fungerar att se dem i sitt sammanhang. Jämför nu därför det franska och det engelska:

 • Je vois le chien. Jag ser hunden.

Vi vill nu säga att vi klappade hunden, utan att nämna le chien. Hur? Såhär:

 • Je le caresse. Jag klappade honom/den.

Lägg märke till ordföljden. Ordagrant betyder detta jag honom klappade. Detta är den ordföljd som är korrekt på franska:

 • (Je/Tu/IL/Elle/On/Nous/Vous/Ils/Elles) - PRONOMEN - VERB

Några exempel för användandet av de andra pronomenen ges nedan:

 • Je lave la table. => Je la lave. (Jag torkar bordet)
 • J'aime le chien. => Je l'aime. (Jag gillar hunden)
 • Je nourris les chiens. => Je les nourris. (Jag matar hundarna)