Hoppa till innehållet

Nationalekonomi/Viktiga termer

Från Wikiversity

Detta är en lista över viktiga termer inom nationalekonomin. Den är inte fulländad, och kommer hela tiden att fyllas på med nya begrepp.

Lista[redigera]

A[redigera]

 • Alternativkostnad - det du överger för att kunna få något annat. Du har en mängd pengar, säg 100 kronor. Du skulle kunna köpa en film, eller äta på en restaurang. Om du köper filmen är filmens alternativkostnad det uteblivna målet mat, som du inte längre har råd med. Observera att de 100 kronorna inte är alternativkostnaden, då en alternativkostnad aldrig uttrycks i monetära mått. Obegränsade saker, som luft och saltvatten, har ingen alternativkostnad och betraktas då som fria nyttigheter.
 • Arbetskraft - den mänskliga faktorn.

C[redigera]

 • Centralbank
 • Ceteris paribus - grundbult inom nationalekonomin som betyder ungefär allt annat lika. Det innebär att man enbart får ändra en variabel när man vill utforska hur något har förändrats.

K[redigera]

 • Kapital - se realkapital
 • Knapphet - en av de viktigaste termerna inom nationalekonomin. Få saker existerar oändligt, det vill säga, nästan alla resurser är knappa. Hade inte resurserna varit knappa, hade ekonomin varit en irrelevant lära, eftersom ekonomi handlar om hushållande med knappa resurser.
 • Kunskap - I denna av de fyra produktionsfaktorerna ingår organisation, vidareutveckling av produkter, utbildning av arbetskraft.

M[redigera]

 • Mikroekonomi vs. Makroekonomi - Mikroekonomi behandlar mindre ekonomiska agenter, såsom konsumenter, firmor och företag, och hur de reagerar på förändringar. Makroekonomin behandlar en ekonomis ekonomiska aktivitet, såsom inflation, arbetslöshet, inkomst, och så vidare.

N[redigera]

 • Nytta - mått på användbarhet och nöje, visar hur användbar eller nöjsam en konsumerad produkt är för konsumenten. Delas upp i total nytta och marginell nytta, där den totala nyttan är den totala tillfredsställelse man får av att konsumera en viss mängd av en viss produkt, medan den marginella nyttan är den extra nytta konsumenten får av att konsumera ytterligare en enhet av produkten. Det antas ofta att den marginella nyttan minskar när konsumtionen ökar - om man äter glass hela tiden kommer man förmodligen tröttna på glass med tiden, och till slut bli beroende, vilket leder till en negativ marginell nytta.

P[redigera]

 • Pengar
 • Produktionsfaktorer - de fyra resurser som krävs för att en ekonomi skall kunna få sin avkastning. De är land/råvaror, arbetskraft, (real)kapital och kunskap.
 • Produktionsmöjlighetskurva - Kurva som visar den maximala kombinationen av varor och tjänster som en ekonomi kan producera under en specifik tidsperiod, om resurserna används fullt ut och realkapitalet fungerar maximalt. Detta läge kallas på engelska potential output.

R[redigera]

 • Realkapital - Det fysiska kapital som krävs för att kunna framställa produkten, som i form av fabriker, maskiner, infrastruktur och verktyg. Hit räknas även humankapital, värdet av arbetskraften. Realkapitalet måste i regel införskaffas genom ekonomiska investeringar.
 • Råvaror - landet, allt som växer på landet eller som återfinns under det, alla naturresurser, och så vidare. Här återfinns råmaterial, men även odlade produkter. Vissa är förnyelsebara, andra är inte så, däribland fossila ämnen.

V[redigera]

 • Val - då nästan alla resurser är knappa, måste man göra val.

Referenser[redigera]