Välkommen till min plats/År 1-3/Uppgift 1

Från Wikiversity
Uppgift 1, årskurs 1-3 - nutid.
(tidsåtgång cirka två lektioner)

Syfte

Eleverna tränar i att skriva en subjektiv text genom att välja en plats i skolans närområde som de beskriver utifrån vad de själva tycker om platsen. Eleverna kan reflektera över varför de valt just den platsen. Eleverna publicerar text om sina platser på plattformen Platsr

Del 1 - Min bästa plats är....[redigera]

Eleverna ska självständigt välja en plats i skolan närhet som de tycker om. Platsen kommer vara utgångspunkten för resten av arbetet. Uppgiften går att genomföra enskilt eller i små grupper om 2-3 elever. Det bästa är att först låta eleverna tänka självständigt och därefter para ihop dem med varandra.

Välja sin plats[redigera]

Eleverna ska självständigt välj en plats i närheten av skolan. Det ska vara en plats som eleverna själva känner till och gärna en plats som de har ett speciellt minne från. Det ska vara en offentlig plats dit alla kan ta sig. Det går därför inte att välja sin egen lägenhet, sitt eget hus eller sin privata trädgård. I och med att platserna ska publiceras på internet är det viktigt att platserna är offentliga och att de inte är privata, vilket ens eget hem är. Platsen ska ligga inom promenadavstånd från skolan. Anledningen till detta är att det ska vara möjligt att gå och titta på alla platser tillsammans med eleverna.

Har eleverna svårt att välja kan ni börja med att gemensamt i klassen prata om vilka platser som finns i närheten av skolan. Därefter kan eleverna välja den platsen de tycker bäst om.

Rita platsen[redigera]

Eleverna ska nu rita sina platser. Be dem gärna att rita in detaljer som hänger ihop med det de brukar göra på platsen. Följande frågor kan fungera som ett stöd för deras teckning:

 • Hur ser platsen ut? Beskriv platsen!
 • Varför tycker du om denna plats?
 • Vad brukar du göra på platsen?
 • Har du något speciellt minne som är kopplat till platsen?
 • Brukar du vara tillsammans med någon på platsen?
 • Vad finns där på sommaren och vintern?

Eleverna får gärna skriva ner stödord om platsen vid sin teckning antingen självständigt eller med hjälp av läraren.

Del 2 - Dela berättelsen om platsen[redigera]

Eleverna ska nu berätta om sina platser. Uppdraget är att berätta om sin plats för hela världen. Berättelsen kommer att sparas för framtiden och elever på andra platser i Sverige kommer kunna läsa om just din plats. Ta gärna varje plats för sig och att alla elever som valt samma plats berättar om platsen efter varandra och visa upp teckningarna.

Gruppera eleverna efter sina platser[redigera]

Gruppera eleverna i grupper om 2-3 elever utefter de platser som de valt. Tillsammans ska de skriva en personlig kort berättelse om sin gemensamma plats. Som hjälp till sin berättelse har de sina teckningar. Låt eleverna skriva på papper eller dator/iPad. Här finns exempel på en sådan text: http://www.platsr.se/platsr/visa/story/storyid/891/placeid/1201/fromplace/true

Finns det flera lärarresurser så kan en lärare eller annan vuxen agera sekreterare och skriva ner det eleverna berättar om platsen. Här är ett exempel på en sådan text:http://www.platsr.se/platsr/visa/story/storyid/916/placeid/1370/fromplace/true

Platserna hamnar på platsr.se[redigera]

Elevernas berättelser om sina platser ska nu delas på platsr.se. Låt gärna eleverna vara med och hitta sin plats på kartan med en kartnål. Kartan på platsr.se är interaktivt. Det passar bra att använda för att förklara att nu är det eleverna som har kunskaperna om platserna och att andra kommer att använda kartan för att få veta mer om vad som finns där.

På platsen som skapas i Platsr publiceras elevernas berättelse och foton på elevernas teckningar. Det går att lägga in flera berättelser på samma plats.

Markera ett avslut i momentet genom att räkna ihop alla nålar som klassen har satt ut på kartan. Uppmuntra gärna eleverna att visa sina texter för sina föräldrar.

Alternativ för genomförande[redigera]

 • Läraren kan skriva en gemensam text på platsr.se om klassens olika valda platser. Ett exempel på sådan text är denna där en och samma text nämner många olika platser och håller fram hela klassen som avsändaren: http://www.platsr.se/platsr/visa/story/storyid/866/placeid/1156/fromplace/true.
 • I helklass kan man märka ut tre olika platser, beroende på hur klassen valt sina platser kan det vara mest lämpligt.

Förberedelser[redigera]

 • Läraren sonderar i förväg vilka platser i elevernas närmiljö som skulle kunna vara aktuella för att kunna stötta de elever som har svårt för att välja en plats.
 • Läraren skapar ett inlogg för klassen på platsr.se och en samling dit alla klassens platser kan kopplas.
 • Läraren planerar för sammansättningen av grupperna i förväg utifrån vad eleverna har valt och annan kunskap om eleverna. Det är bra att skapa en översikt över vilka elever som valt närliggande/samma platser. I detta moment finns det en risk då det kan finnas elever som är ensamma om sin plats. Kanske kan dessa elever grupperas tillsammans? Går det att gruppera elever vars platser ligger relativt nära varandra eller handlar om samma tema, ex. lekplats, affär, naturområde etc.?
 • Läraren fotografera eller skannar in elevernas teckningar så att de finns i digital form i datorn för att laddas upp.