Välkommen till min plats/Digitala plattformar

Från Wikiversity
Digitala plattformar
I sin helhet spänner "Välkommen till min plats" över tre digitala plattformar. De används på olika sätt utifrån vilka eleverna är och hur undervisningen är upplagd, se vidare i de olika arbetsmomenten för det. På de här sidorna presenteras varje plattform för sig och samlar även mer detaljerade instruktioner för hur de används och fungerar.


  1. platser.se
  2. sv.wikimini.org
  3. sv.wikipedia.org
"Välkommen till min plats" i undervisningen