Välkommen till min plats/År 4-6

Från Wikiversity
Undervisning år 4-6

Det här avsnittet innehåller anvisnignar och råd för hur Välkommen till min plats kan användas i grundskolans årskurs 4-6.


Vad säger läroplanen?


Översikt lektionsplanering för årskurs 4-6[redigera]

Här följer ett förslag till arbetsgång. Fler länkar hittas alltid under översikt.

Lektion
Syfte
Huvudsakligt innehåll Förberedelser
1-2 Eleverna introduceras till arbetssättet och till publiceringsplattformarna som tränar eleverna i att tänka kring vad som är subjektiv text, objektiv text och reflekterande text. Introduktionen till Välkommen till min plats föreslås här göras genom "övningsuppgiften" som handlar om skolan som plats i nutid och dåtid. Fokusera i inledningen på vad som skiljer platsr och Wikimini från varandra när det gäller vilka texter som hör hemma var. Dessa första texter kan vara relativt ofärdiga och i så fall förbättras av någon eller några av eleverna under resten av arbetet.

Del 1: Klassen väljer sina favoritplatser på skolan. Vad utmärker en personligt skriven text? Klassen skriver och publicerar en gemensam text på Platsr om skolan.

Del 2: Vilken fakta finns om skolan/platsen där skolan ligger? Var hittar vi fakta? Hur skriver vi en faktatext? Klassen skriver och publicerar en gemensam faktatext om skolan på Wikimini.

Inlogg på Platsr och Wikimini behövs för läraren att kunna demonstrera redigeringssätten.

Dator med projektor behövs för helklassundervisningen.

3-4 Platsr - nutid

Här arbetar eleverna med att välja och formulera texter som passar för Riksantikvarieämbetets berättarsajt platsr.se.

Eleverna väljer sina egna platser inom gångavstånd från skolan. Undervisningen kan vara organiserad i små grupper eller individuellt. Inlogg på platsr behövs för eleverna.

Dator med projektor behövs.

Datorer/iPad behövs för elevernas egna arbete och grupparbete.

5 Genomför någon av aktiviteterna:

Dessa aktiviteter handlar om att uppleva platsernas miljöer på plats. Visa och berätta om platserna för varandra baserat på vad eleverna redan känner till eller ge förkunskaper inför det fortsatta arbetet.

Eleverna är aktiva genom att redogöra för platser de känner till och genom att ställa frågor och lära om platsernas historia. Läraren förbereder rundan, lektionsbesöket eller utgrävningen.

Aktiviteterna passar som utflykt med fika och är ett tillfälle för dokumentation.

6-9 Wikimini - dåtid

I det här arbetsmomentet ska eleverna söka, värdera och sammanställa fakta utifrån trovärdiga källor om den lokala platsen i form av artiklar på uppslagsverket Wikimini.

Diskutera skillnaderna mellan fakta och åsikter och hämta illustrationer av det från nätet. Visa vilka språkliga drag som utmärker olika genrer och texters syften. Organisera undervisningen så att eleverna får ställa källkritiska frågor till innehåll på nätet och se sig själv som en källa till andras kunskap.

Använd frågeställningar om den egna lokala platsen för att söka information. Arbeta med källmaterial, bilder, kartor, och faktatext etc.

Eleverna kan förbättra varandras Wikimini-texter för att lära sig om hur wikitekniken fungerar och att alla kan bidra och granska texterna.

Datorer/iPad behövs.

Eleverna behöver ha individuella inloggningar till Wikimini.

Bilder som ska ingå i artiklarna på Wikimini behöver finnas uppladdade i Wikiminis bildbank.

10-12 Vernissage - framtid

Det här avslutande momentet knyter samman arbetet genom ett vernissage och muntlig redovisning av platserna och uppmuntrar eleverna att presentera sina idéer för platsens framtid.

Hur vill eleverna att platsen ska se ut och användas i framtiden? Förbered muntlig presentation till vernissagen och samla ihop bildmaterial från arbetet och bjud in till tillfället.