Välkommen till min plats/Aktiviteter/Lektionsbesöket

Från Wikiversity
Besök på lektionen
Lektionsbesöket går ut på att bjuda in någon som har stor kunskap om områdets lokalhistoria.Förberedelser:
Att ta med:"Välkommen till min plats" i undervisningen