Välkommen till min plats/Om

Från Wikiversity
Om den här resursen

Under 2016 driver Stockholmskällan ett projekt tillsammans med Wikimedia Sverige som vi kallar ”Välkommen till min plats - elever söker och delar kunskap om sitt närområde i nutid, dåtid och framtid". Resursen syftar till att bidra till att utveckla elevernas kunskaper och förmågor i såväl medie- och informationskunnighet, skrivande i olika genrer, källkritik och historiemedvetande. Projektet är ett samarbete med Riksantikvarieämbetet.

Vi använder Wikiversity för att sammanställa och utveckla de olika delarna i resursen parallellt med att vi genomför undervisningen under projekttiden."Välkommen till min plats" i undervisningen