Välkommen till min plats/Röster

Från Wikiversity
Röster om platsen
Här har vi samlat några av berättelserna från projektets deltagande lärare och elever 2016.