Välkommen till min plats/Röster om platsen/Intervju 1

Från Wikiversity
Lärare om Välkommen till min plats i HjulstaLäraren Ulla Sporrner på Hjulsta grundskola i Stockholm berättar om att delta i projektet Välkommen till min plats med eleverna i årskurs 2.Vi började först med att hitta favoritplatser på skolgården. Vi gick ut och fotograferade och sedan skrev vi tillsammans första gången. Det har väckts ett intresse och jag hoppas det ska skapa en stolthet för vår plats för i början "jaha, Hjulsta det är bara en liten förort" men det finns massa saker som de tycker om och är stolta över.
— Ulla Sporrner
Välkommen till fler platser