Välkommen till min plats/Röster om platsen/Bromma kyrka

Från Wikiversity
Bromma kyrka
I årskurs 2 på Blackebergs gymnasium arbetar eleverna i ämnet historia med Välkommen till min plats. De är indelade i grupper om fyra elever här få vi ta en närmare titt på vad gruppen som valt att studera Bromma kyrka har hittat om de övriga byggnaderna i kyrkans omgivning och hur de hänger ihop.


Bromma kyrka
Bromma prästgård. Vändplan framför husen. 21 januari 1957
Prästgården är en av byggnaderna som ligger på kyrkans område. Per Abraham Printz utsågs till socknens förste kyrkoherde när Bromma blev eget pastorat år 1847. Tidigare hade församlingen tilldelats en kyrkoherde i Stockholm som “prebende”. Samtidigt bestämdes det att man skulle bygga en ny prästgård på sluttningen ovanför kyrkan. Man ansåg den gamla prästgården för liten och dålig för den nye kyrkoherden. Den nya prästgården stod klar 1850.[1]

Senare under 1800-talets föredrog dock församlingens präster att bo på andra platser, som i Sundbyberg, som låg mindre isolerat. 1914 invigdes en ny prästgård nära Ulvsunda slott vilket gjorde att prästgården vid kyrkan användes som bland annat klockarbostad och skollokal under de åren.

I samband med församlingens delning 1955 upprustades prästgården och återfick sin ursprungliga funktion i och med att kyrkoherde Bengt Collste flyttade in.

Tiondeladan är en byggnad som byggdes på 1700-talet och som ligger närmast prästgården. Ladan användes för att förvara tiondet som uppkom under medeltiden. Tiondet var den andel av böndernas produkter som de var tvungna att överlämna till kyrkan. Det kunde vara kött, spannmål, ägg etc. Detta upphörde år 1910.

Gamla klockargården var en byggnad som byggdes för att vara skollokal och bostad åt den förste läraren Erik Månström. Skolundervisning började år 1755. År 1805 förstördes dock byggnaden av en brand och en ny uppfördes 1808. År 1930 användes klockargården av kyrkogårdsförvaltningen och idag finns en förskola där.[1]

Bromma kyrkskola är en byggnad som uppfördes år 1862 när klockargårdens skollokal blivit otillräcklig efter folkskolestadgan år 1842. Den stod färdig 1864 men blev redan 1885 för liten och byggdes ut åt söder med ytterligare en skolsal och två lägenheter åt lärarna.

Sockenstugan kallas den röda stugan öster om prästgården, eftersom sockenstämmorna ofta hölls där förr i tiden. Stugans äldsta delar anses härstamma från 1600-talet och därför är Sockenstugan en av Stockholm äldsta träbyggnader. Den fungerade som prästgård fram till 1850, då den nuvarande byggdes. Från 1850 har stugan fungerat periodvis som bostad för gårdsfolket och ibland som skollokal. Idag används byggnaden som samlingslokal för kyrkans verksamhet.[1]

Referenser[redigera]

  1. 1,0 1,1 1,2 Wiklund, Bromma hembygdsförening, Ingemar. ”Kulturstig 1 - Sevärdheter kring Bromma kyrka”. www.brommahembygd.se. http://www.brommahembygd.se/stig1/stig1.html. Läst 2016-11-29. 


Välkommen till fler platser