Välkommen till min plats/Eget upplägg

Från Wikiversity
Eget upplägg


Vem som helst kan givetvis använda Välkommen till min plats som utgångspunkt för ett eget undervisningsupplägg. Alla lärresursens delar är fria att återanvändaoch inspireras av inom skolan, folkbildning, på museet, i arkivet eller inom kulturmiljöpedagogik.