Välkommen till min plats/Aktiviteter

Från Wikiversity
Aktiviteter
Det går att göra olika aktiviteter i elevernas fysiska närmiljö i samband med Välkommen till min plats. Här ger vi några exempel på hur andra har gjort.
"Välkommen till min plats" i undervisningen