Välkommen till min plats/Aktiviteter/Rundan

Från Wikiversity
Rundan
Rundan går ut på att besöka elevernas platser i närområdet och kan användas för att ge eleverna mer kunskap om platserna och också tillfällen för eleverna själva att berätta om det dem vet om platserna.Förberedelser:
Att ta med:
"Välkommen till min plats" i undervisningen