Välkommen till min plats/Aktiviteter/Utgrävningen

Från Wikiversity
Arkeologisk utgrävning
En arkeologiskt utgrävning visar på konkreta sätt att en plats har haft ett förflutet.Förberedelser:
Att ta med:
"Välkommen till min plats" i undervisningen