Välkommen till min plats/År 4-6/Övningsuppgift

Från Wikiversity
Övningsuppgift
år 4-6Syfte
Övningsuppgiften är till stor del lärarledd och kan ge eleverna det stöd de behöver för att senare mer självständigt kunna använda plattformarna för att publicera texter som de jobbar med i ämnesområdet Välkommen till min plats. Uppgiften handlar om skolan som plats och visar hur en personlig text om skolan ser ut på platsr.se och även processen för att ta fram fakta om skolans historia och skriva en Wikiminiartikel om skolan som plats, och vilka skillnader som finns mellan dessa två plattformar och perspektiv.


Uppgift 1A: Min bästa plats på skolan[redigera]

Förbered genom att läsa exempeltexten Favoritplatser på Enskede skola på platsr.se

Välj en plats på skolan[redigera]

Alla elever får välja var sin plats på skolan som de tycker om att vara på. De ska fundera över:

  • Hur ser platsen ut?
  • Vad brukar du göra på platsen?
  • Varför tycker du om denna plats?
  • Har man ett speciellt minne förknippat med platsen?

Dokumentera platsen[redigera]

Finns det tid får eleverna gärna dokumentera sin favoritplats på skolan genom att fotografera den med iPad eller smartphone.

Berätta för varandra[redigera]

Gör en runda i klassen och låt alla elever få berätta vilken plats de valt och varför. Skriv upp platserna på tavlan eller direkt i ett dokument på datorn.

Publicera på Platsr.se[redigera]

Läraren skapar en plats på Platsr och skriver in elevernas platser med deras motivering. Läraren publicerar också en eller flera fotografier på platserna. För att kunna publicera på Platsr.se måste läraren i förväg skapat ett konto och gärna gjort en samling. Genom att lägga platserna i en gemensam samling kan alla platser under arbetets gång kopplas samman.

Uppgift 1B: Fakta om min skola[redigera]

Vilken fakta finns om skolan/platsen där skolan ligger? Var hittar vi fakta? Hur skriver vi en faktatext? Klassen skriver och publicerar en gemensam faktatext om skolan på Wikimini.

Söka fakta[redigera]

Sök gemensamt på efter fakta om skolan genom att använda exempelvis skolans webbsida, kommunens webbsida, Eniros historiska flygfoton etc. Har skolan ett skolbibliotek kan det finns böcker om platsen där skolan ligger.

Skriva faktatext[redigera]

Skriv en gemensam faktatext tillsammans i klassen.

Publicera på Wikimini[redigera]

Publicera klassens gemensamma text på Wikimini.

Jämför gärna texten på Platsr och texten på Wikimini med varandra och låt eleverna presentera skillnaderna som de kan se.