Välkommen till min plats/Digitala plattformar/Sökresurser

Från Wikiversity
Hitta historiska källmaterial - söktips

Historiska kartor[redigera]

Fornlämningar[redigera]

  • Riksantikvarieämbetets fornsök


Fotografier och föremål[redigera]

Runstenar[redigera]

  • Hitta runstensnummer på Wikipedia. Runstenarna står sorterade efter landskap.
  • Riksantikvarieämbetets digitaliserade publikation av Sveriges runinskrifter. Där står runstenarna sorterade efter landskap och nummer.


Sveriges hembygdsförbund

"Välkommen till min plats" i undervisningen