Välkommen till min plats/Digitala plattformar/wikimini/Start

Från Wikiversity
Vad är Wikimini?

På många sätt fungerar Wikimini på samma sätt som Wikipedia. Det finns regler för hur en sida ska se ut och det är en en webbplats för att lägga in texter som man kan vänta sig att se i ett uppslagsverk. En bra början är att som lärare bekanta sig med innehållet på Wikipedia för att skaffa sig en uppfattning om vad en text bör innehålla.
Exempel på elevers Wikiminitexter om sin närmiljö finns att se här:
Illustration över nyckeldelarna i en artikel skriven av elever i Wikimini. Hela artikeln finns här.

  • Inledningen börjar med titeln i fet stil och sedan vad det är och var. Inledningen börjar med titeln i fet stil och sedan vad det är och var.
  • Titeln är samma sak som sidans namn och uppslagsordet i Wikimini. Den ska vara i obestämd form och börja med stor bokstav.
  • Innehållsförteckningen skapas automatiskt när eleverna har skrivit minst fyra rubriker i texten. Underrubrikerna är tematiska och inte formulerade som frågor.
  • Bilden har eleverna lagt in genom att först själva fotograferat och sedan laddat upp den i Wikiminis bildbank stock.wikimini.org och korrekt angett fri licens. Den läggs till i texten genom att “infoga media”.
  • Blå ord är ord som eleverna har wikilänkat till andra texter i wikimini, de är nyckelord och gör så att texten ingår i nätet av information.
  • Röda ord är wikilänkade till andra uppslagsord på wikimini, men som ännu inte har något innehåll. De visar att de är nyckelord och kan öppna för andra att skriva de texterna.
  • Källorna ska listas i slutet av Wikimini-artikeln som en punktlista. Det viktiga med källorna är att skriva ut dem så att det går för någon annan att söka upp den oavsett om den är tryckt eller digital.