Välkommen till min plats/Digitala plattformar/wikimini/Regler

Från Wikiversity
Wikiminis regler

Länk: Wikiminis reglerAtt Wikimini är ett uppslagsverk är en väg till att förstå vad som är den första regeln, den säger just att i Wikimini kan man skriva sådant som hör hemma i ett uppslagsverk, skrivet på ett sätt som passar barn och unga. Genom att läsa Wikiminis texter noggrant med eleverna kan man diskutera vad det är för texter som inte finns där. Det finns inga sagor, dagbokstexter, egna reflektioner eller minnen, debattinlägg, eller texter som tar tydlig ställning för eller emot något. Sådana texter städas bort av administratörerna och eleverna kan också ta bort sådana icke-uppslagsverkstexter om de ser några. Så funkar även Wikipedia.

Wikimini är ett uppslagsverk där reglerna handlar om att citera, dela och respektera.