Välkommen till min plats/År 4-6/Uppgift 1

Från Wikiversity
Uppgift 1
år 4-6 - Nutid

Syfte
Uppgiften fokuserar på att ge eleverna möjligheter att träna på att uttrycka sig om sin lokalmiljö utifrån intressen och egna minnen. I uppgiften används Riksantikvarieämbetets webbplats platsr.se för att samla elevernas personliga berättelser och bilder.

Förberedelser[redigera]

Förbered genom att undersöka webbsidan Platsr.se som är en sida för personliga berättelser kopplade till olika platser.

Be eleverna välja en plats som har betydelse för dem[redigera]

  • Vilka platser finns inom gångavstånd från skolan som eleverna känner till eller brukar vara på?
  • Vilka allmänna platser finns som ni kan fokusera på, snarare än privata hem etc?
  • Vad är utmärkande för platsen och vad har eleverna för erfarenheter från platsen?

Diskutera vad som utmärker en personlig text och ett personligt berättande om egna minnen eller hur egna upplevelser av en plats presenteras och underbyggs.

Organisera utkast och grupper[redigera]

Ett sätt att organisera uppgiften kan vara att eleverna som väljer samma plats arbetar i en mindre grupp för att gemensamt skriva om platsen på platsr.se. Om eleverna är mer självgående kan de göra den här uppgiften på egen hand. Ge eleverna i uppgift att göra utkast för vad de kan ta upp i sin personliga text om platsen. Eleverna kan behöva stöd för att fokusera på att berätta vad som har hänt på platserna för att inte fastna i att räkna upp fakta om platsen, vilket kommer senare i uppgift 2.

Skapa platsen och redigera[redigera]

Elevernas platser samlade på kartan på platsr.se. (klicka för förstoring)

Eleverna skapar platsen genom att markera den på kartan som finns på platsr.se och sedan skriva en kort introduktionstext och sedan skriva en längre text genom att "lägga till berättelse".

Skapa en samling[redigera]

Alla platserna som eleverna skriver om ska sättas samman i en samling, så som den här samlingen som heter "Välkommen till min plats: Enskede". Om eleverna själva får uppgiften att läggea till sin plats i samlingen kan de följa denna instruktion. Det går också som lärare att lägga till platserna i samlingen.

Lägg till bilder[redigera]

Planera för hur eleverna kan ta egna bilder och ladda upp till berättelsen om sin plats. Om platserna ligger väldigt nära skolan kanske det går att göra det under lektionstid. Inom genomförandet av projektet Välkommen till min plats arrangerade de deltagande klasserna aktivitetsdagen "Rundan" för att gemensamt besöka platserna och dela med sig av sina berättelser och i tillägg också få mer fakta om platsernas historia från läraren. I samband med en sådan runda ges bra tillfälle att fotografera och dokumentera platserna och sedan ladda upp bilderna till platsr.se.