Välkommen till min plats/Digitala plattformar/Wikipedia/Från sandlådan

Från Wikiversity
Från sandlådan
till Wikipedia

Här följer instruktioner för hur en text kan flyttas från sandlådan till Wikipedias artiklar, beroende på om det är en helt ny artikel, eller om det är ett längre tillägg som ska göras i en redan befintligt artikel.Välj ett av följande sätt för att flytta texten

Ny artikel[redigera]

Om du har skapat en ny artikel helt från noll kan du följa instruktionerna i detta klipp om hur du flyttar från sandlådan till en ny artikel. Det här flyttningen är en sidflyttning.


Utökning av befintlig artikel[redigera]

Om du som uppgift valde att utöka en artikel och har ditt bidrag redo i sandlådan kan du använda dig av wikitextläget. Den här flyttningen bygger på att kopiera och klistra in den formaterade texten från sandlådan i den befintliga artikeln.
Obs! Om du har en omfattande text i din sandlåda med flera stycken kan du följa dessa steg flera gånger med ungefär ett stycke åt gången.

  1. Öppna sandlådan genom fliken "redigera wikitext" och kopiera därifrån koden som är ditt bidrag till Wikipediaartikeln.
  2. Gå sedan till den artikel som ska utöka utökas.
  3. Öppna artikeln igen genom att klicka på "redigera wikitext" och sök upp var wikitexten från din sandlåda ska klistras in.
  4. Under redigeringsfönstret har du möjlighet att "förhandsgranska" för att se hur ditt bidrag passar in. Gör justeringar om det behövs.
  5. Under redigeringsfönstret klickar du sedan på "publicera ändringar".