Välkommen till min plats/Digitala plattformar/Wikipedia/Sandlådan

Från Wikiversity
Att använda
Wikipedias sandlåda

Tidigt i klassens arbete med Wikipedia är det en god idé att eleverna har skapat egna personliga konton och att de börjar bekanta sig med det som är deras egen sandlåda på Wikipedia. Sandlådan nås via den personliga verktygsraden upptill på Wikipediasidan och är knuten till användarkontot som en designerad testsida som inte hör till Wikipedias artiklar. Den är lika synlig som andra sidor på Wikipedia vilket gör det enkelt att börja följa elevernas redigerar redan i sandlådan. Den huvudsakliga användningen av sandlådan är som en utkastsida till ett kommande större bidrag till en ny artikel eller till en redan existerande artikel.Exempel på en sandlåda
Här är exempel på en sandlåda som en elev har använt för att skapa ett bidrag som sedan lades till i artikeln Judarskogens naturreservat. Eleven använde sandlådan för att lägga till källhänvisningarna på korrekt sätt och även formulera stycket och välja rätt wikilänkar.
Att veta om sandlådan

  • Att skapa en innehållsförteckning i sandlådan sker på samma automatiserade sätt som på alla Wikipedias sidor, nämligen när sidan innehåller minst fyra rubriker.