Välkommen till min plats/Digitala plattformar/Wikipedia/Se alla bidrag

Från Wikiversity
Att följa
ett kontos redigeringar

Ett användbart sätt för att följa upp hela arbetet med Wikipedia är att göra avstämningar mot de användarbidrag som elevernas konton gör. Detta listas under respektive kontos "användarbidrag".Exempel på användarbidrag
Bilden visare hur en ett kontos alla redigeringar är synliga på Wikipedia. Bilden kommer den här länken på Wikipedia.
Varje rad är en sparad redigering. Några är gjorda direkt i artiklar (markerade med grönt på bilden) och några är gjorda i sandlådan (markerade i gult på bilden).