Välkommen till min plats/Digitala plattformar/Wikipedia/Stilråd

Från Wikiversity
Stilråd för att skriva om
kulturhistoria på Wikipedia

Wikipedia har riktlinjer för hur vilken form och funktion innehållet ska ha. De finns samlade i Wikipedias stilguide och är en mycket uttömmande sida som i sin tur innehåller många fler länkar till detaljerade instruktioner som Wikipedias användargemenskap använder sig av för att granska och förbättra innehållet. Här är en sammanfattad stilguide för Kulturhistoria på Wikipedia. Stilråden kan användas av både lärare och elever som en checklista över vad ett bidrag ska innehålla.


Stilråd
En bra Wikipediaartikel:
1. … ger sammanhang, se riktlinjen Wikipedia:Skriv ut det självklara.
2. … täcker in det viktigaste inom området, alltså uppslagsordet (läs mer om att “hålla sig till ämnet”).
3. … har ett korrekt språk utan stav- eller grammatikfel.

a. Om språket. “Idealet är att texten är lättläst och tillgänglig, samtidigt som den är tydlig och innehåller relevanta detaljer.”
b. Skriv koncist. Fraser som antyder en ospecifik eller implicit referens kallas ibland vessleord och bör undvikas. Vessleord kan till exempel vara "vissa säger att...", eller "kritiker menar...". Vessleord kan få texten att framstå som auktoritativ, utan att läsaren ges möjlighet att avgöra om påståendet är pålitligt eller att ifrågasätta det. Påståendet bör antingen källbeläggas, eller tas bort. Fraser som ger försåtliga värdeomdömen (eller innehåller värdeladdade ord) utan tydliga källor kallas ibland påfågeltermer och bör undvikas. Exempel på detta kan vara att beskriva människor som "viktiga", "huvudsakliga", "bland de bästa" i deras område, utan att förklara vem som anser detta eller varför. Påståendet bör antingen källbeläggas, eller tas bort.
c. Neutral synvinkel. “För att minska risken att en formulering skall uttrycka en underförstådd synvinkel bör saker som kan upplevas kontroversiellt attribueras: skriv inte "A är B", utan skriv hellre att "X anser att A är B", där X är en auktoritet på området.”
d. Tidlöshet. “Undvik också tidsbundna fraser, så som "just nu", "för tillfället", "för närvarande", "nyligen", "är aktuell" och även "idag" och "numer".”

4. … ingår i wikistrukturen med wikilänkar (de blå orden som länkar till andra Wikipediaartiklar) och kategorier (viktigt om det är en helt ny artikel som skapas).
5. … har en Referenslista och källbelägger de olika avsnitten genom noter.Mer om att skriva encyklopediskt