Välkommen till min plats/År 1-3/Uppgift 2

Från Wikiversity
Uppgift 2
år 1-3 - Dåtid

Syfte

Syftet är att göra en koppling mellan det det digitala materialet och det nära, synliga och fysiska. Uppgiften är också en övning i historiemedvetenhet och perspektiv på tid. Beroende på elevernas kunskaper och närmiljö kan begrepp som "stadsdel" och "förr i tiden" vara intressanta att diskutera. Eleverna får bekanta sig med faktabaserade texter och vad som skiljer dem från andra bekanta texttyper. När eleverna själva bidrar till innehåll på Wikimini tränar de sig i att förstå vilka som bidrar och skriver innehållet på nätet och grunderna i hur det går till.


Förberedelser[redigera]

Ta fram exempel på olika textgenrer som visar skillnaden mellan fakta och fiktion genom diskussion och gemensam läsning. Använd gärna andra elevers texter som en utgångspunkt för att synliggöra de språkliga dragen som utmärker och särskiljer texter på olika plattformar. Följande faktatexter kan användas från Wikimini:

Exempel på personliga texter på Platsr.se är:

Förbered för redigering[redigera]

Presentera mer av hur Wikimini fungerar i takt med att eleverna bekantar sig med textinnehållet.

Planera för vad platserna ska heta så att det passar för ett uppslagsverk. Det kan vara tillräckligt att välja en plats att gemensamt skriva om, eller två stycken för att ge lite mer utrymme för olika jämförelser.Wikimini kan inte ha flera olika texter för ett och samma uppslagsord, medan platser.se kan ha flera berättelser kopplade till samma geografiska plats.

Diskutera vad som utmärker en faktatext[redigera]

Låt därefter eleverna fundera över: Vad är skillnaden mellan dessa genrer?

  • Vad är en faktatext?
  • Vad är fiktion eller en påhittad berättelse?
  • Hur skiljer sig faktatexter från en personlig berättelse?

Faktatexten är exempelvis opersonligt och som skulle berättas på samma sätt av olika människor. Något som kan hänvisas till en källa eller ett källmaterial. I faktatexter ska alltid källan finnas med. Genom att berätta vilka källor som man använt visar man var man hämtat sin fakta vilket gör texten mer trovärdig. En faktatext innehåller aldrig ord som jag, min, mitt etc.

Läs och undersök textens uppbyggnad på Wikimini[redigera]

  • Titta gemensamt i klassen på ett par utvalda texter från Wikimini.
  • En faktatext på Wikimini börjar alltid på nästan samma sätt, be därför eleverna beskriva detta mönster.
  • Blåa ord, så som Stockholm , länkar vidare till uppslagsordet om Stockholm på Wikimini. Klicka på orden och låt eleverna se hur länken hänger ihop med texten och vad den bidrar till, vägar till mer information. Rödmarkerade ord är också länkade men till en sida som ännu inte har något innehåll. Visa funktionerna för eleverna genom att klicka på orden i meningen och se vad som händer.
Läs mer om hur länkar fungerar på Wikimini.
  • Sist finns källor som visar var informationen är hämtad. Diskutera med eleverna om källorna som listas i texten kan anses passa för innehållet.
  • Observera att texterna på Wikimini inte är perfekta - fråga gärna eleverna hur de anser att texten skulle kunna bli bättre och diskutera hur de som skrivit texten har klarat av att ge trovärdig fakta till läsaren.

Wikiminis regler[redigera]

Redigera Wikimini[redigera]

För år 1-3 kan Wikimini redigeras i helklass utifrån en gemensam text som jobbats fram över tid.

Engagera eleverna genom att låta dem föreslå vilka ord som ska vara blåa och länkade till mer information. Demonstrera att informationen som klassen lägger in på Wikimini kommer från andra texter genom att tydligt visa dessa andra texter och att de listas i slutet av texten. Om ni har egna bilder från platserna är det en bra idé att lägga till dem i texten på Wikimini.