Välkommen till min plats/Varför säga välkommen till min plats

Från Wikiversity
Varför säga Välkommen till min plats?

Det finns många anledningar till att säga "Välkommen till min plats" med undervisningen och många av delarna i det här upplägget är sådant som redan sker i klassrum runt om i Sverige. Det betyder att du som är lärare och som har hittat hit kan räkna med att känna igen dig i många aspekter av "Välkommen till min plats" och du kan fokusera på det som kanske är nytt för dig och testa hur det kan passa ihop med det som dina elever redan kan och som de behöver utveckla.


Det har väckts ett intresse och jag hoppas det ska skapa en stolthet för vår plats för i början "jaha, Hjulsta det är bara en liten förort" men det finns massa saker som de tycker om och är stolta över.
— Ulla Sporrner, lärare Hjulsta grundskola


Till ganska stor del handlar det här projektet om att förstå vad historia är och hur historia skapas. Att det inte är något allmängiltigt på förhand givet som bara finns där utan att det hela tiden skapas av människor och påverkas av sin tid och så vidare. Att historiska källor kan vara olika saker det kan vara bilder och det kan vara texter och berättelser.
— Frida Starck Lindfors, Stockholmskällan
"Välkommen till min plats" i undervisningen